Sökning: "kön kroppsspråk"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden kön kroppsspråk.

 1. 1. Monster och spöken : En analys av hur genus framställs i fem barnböcker där monster och spöken har en central roll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Therése Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Barnlitteratur; genus; kön; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera genusperspektivet i fem utvalda barnböcker om monster och spöken där skildringen av kön inte alltid är uppenbar. För att kunna besvara syftet har några frågeställningar formats: På vilket sätt uttrycks kön hos monster och spöken i de utvalda barnböckerna? Hur framställs bildernas färg och form ur ett genusperspektiv? Hur framställs texten ur ett genusperspektiv? Jag har använt mig av en kvalitativ bildanalys som metod och de teoretiska utgångspunkterna är genusperspektiv och sociokulturellt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Brytningspunkten av informativ speltrailer : En fördjupning om speltrailer och video abstraktion

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Caroline Petri; [2017]
  Nyckelord :Video abstraktion; Skräck; Speltrailer; Marknadsföring;

  Sammanfattning : Media är idag en stor del av vårt vardagliga liv. Vi utsätts vardagligt för mängder av olika former av reklam över media bland annat marknadsföringsformen trailer. Denna studie fördjupar sig i just denna marknadsföringsform för att förstå dess uppbyggnad och plats inom spel industrin. LÄS MER

 3. 3. Sång i dubbel bemärkelse
– En kvalitativ undersökning om sångkroppen utifrån ett genusperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Ellinor Johansson; [2016-09-29]
  Nyckelord :Sexuality; music; singing; ; gender; musik; sång;

  Sammanfattning : Jag undersöker i det här arbetet sång och sångarens roll i en populärmusikensemblegrupp på gymnasiets estetiska program med inriktning musik i årskurs 2 utifrån ett genusperspektiv. Jag utgår från antagandet att kön är en social konstruktion och är performativt, det vill säga att det konstrueras när talhandlingar, kroppsspråk och gester upprepas kontinuerligt (Butler, 2007). LÄS MER

 4. 4. Smärtbedöming inom ambulanssjukvården : Hur sjuksköterskor bedömer patientens och vilka faktorer som påverkar bedömningen

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin; Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Robert Reidmar; Michael Svensson; [2014]
  Nyckelord :Emergency services; Nurses; Pain assessment; Pain expression; Ambulanssjukvård; Sjuksköterska; Smärtbedömning; Smärtuttryck;

  Sammanfattning : Background: The majority of patients requiring medical attention experience some degree of pain. The nurses´ assessment of pain is crucial in reducing the patients suffering in a proper and timely manner. Previous studies have shown that the treatment of pain in a emergency situation is poorly managed. LÄS MER

 5. 5. Förtroende genom kunskap och kommunikation : en enkätundersökning om kundens förtroende för farmaceuten vid generikautbyte.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Charlotte Johansson; [2014]
  Nyckelord :apotek; kund; förtroende; kommunikation; information; generikautbyte;

  Sammanfattning : Bakgrund: Sedan 2002 är apotekspersonal enligt lag skyldiga att erbjuda kunden det läkemedel som har lägst pris inom utbytesgruppen. Bakgrunden till lagen är att det generiska utbytet innebär en besparing åt såväl samhälle som den enskilda kunden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kön kroppsspråk.

Din email-adress: