Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 1124 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Utmaningar i offentliga sektorns digitaliseringsarbete En empirisk studie av de utmaningar som kan försvåra en kommuns fortlöpande digitalisering

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Mats Jadeskär; Robert Lyckvi; [2017-10-26]
  Nyckelord :Digitalisering; offentlig förvaltning; komplexitet; samförstånd; resurser; förändringsledning;

  Sammanfattning : Sweden's municipalities and the county councils are facing a massive workload thatis connected to change; the vision is that Sweden will in 2025 fully utilize the digitaltechnology. The aim is to become the world leader in using and taking the advantageof digitalization that can be offer in e-health and administration. LÄS MER

 2. 2. Visualisera allt med Gestalt Att underlätta avläsning av nätverksdiagram med gestaltprinciper

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :THERES CARLSSON; LOVISA HALLGREN; [2017-09-27]
  Nyckelord :estaltprinciper; diagram; visuell komplexitet; kognitiv belastning; Gestalt principles; chart; visual complexity; cognitive load;

  Sammanfattning : In order to communicate data well, it is important to use effective visualizations. Oneway to visualize data is by means of diagrams. However, the capacity of cognition is notusually taken into account when drawing up charts, which often leads to them notconveying information as efficiently as they could. LÄS MER

 3. 3. Enterprise Architecture Implementation A qualitative study in opportunities and obstacles of EA implementation

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jacqueline Laschitza; Max Undén; [2017-09-15]
  Nyckelord :Enterprise Architecture; Enterprise Architecture implementation; Implementation; Critical Success Factors; Diffusion of innovation;

  Sammanfattning : I dagens allt mer föränderliga miljö behöver företag snabbt förnya och anpassa sig för attbibehålla konkurrenskraft och kunna fånga nya affärsmöjligheter. Enterprise Arkitektur (EA)är ett växande tillvägagångssätt, vilket lovar att tillhandahålla medel för att hantera sådankomplexitet. LÄS MER

 4. 4. Att lära för livet: En studie om förståelse, föreställningar och attityder i förhållande till hållbar utveckling bland studenter vid Göteborgs universitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för globala studier

  Författare :Ellen Lagrell; [2017-09-14]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det mänskliga samhället står inför en rad stora utmaningar, och i takt med globaliseringen får effekterna av mänsklig aktivitet allt större geografisk spridning. Konsekvenser av vårt handlande är avlägsna i tid och rum, samtidigt som sambanden är mycket komplexa. LÄS MER

 5. 5. Samverkan vid IT-relaterad verksamhetsutveckling En fallstudie om aktörer i processen ”Beställning av IT-tjänster” i en regional offentlig organisation

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Bengt Karlsson; Teijo Kokko; [2017-09-05]
  Nyckelord :Samverkan; alignment; verksamhetsutveckling; upphandling; IS; IT-projekt; ANT;

  Sammanfattning : Although public sector IT projects have been studied, the perception is that some difficulties in getting an efficient working method in real life remains. A common factor in these difficulties can be collaboration, that is, collaboration is a prerequisite for communication and to utilize skills within a project, which leads to a positive development of the business. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet komplexitet.

Din email-adress: