Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 977 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Drömjobbet- en planerad resa? : En kvantitativ analys kring vilka faktorer som påverkar personalvetarstudenters val av framtida arbete.

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elina Colde; Amanda Dahl; [2017]
  Nyckelord :careership; career decisions; career choice; social mobility; social reproduction; karriärbeslut; habitus; karriärval; social mobilitet; social reproduktion;

  Sammanfattning : Denna studie syftar till att förklara samt karaktärisera personalvetarstudenters framtida yrkesval. Syftet preciseras med hjälp av två frågeställningar: Vilka karriärval strävar personalvetarstudenter mot? och Hur visar sig relationen mellan karriärval och personalvetares habitus? Studiens utgångspunkt grundar sig i teorier om habitus påverkan på karriärval. LÄS MER

 2. 2. Våga vägra arbetsvägran - En analys av arbetsvägran och dess rättsföljder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Martin Johansson; Nils Klintberg; [2017]
  Nyckelord :avsked; Arbetsvägran; uppsägning; arbetsmiljö; fara för liv; allmän arbetsvägran; specifik arbetsvägran; arbetsuppgifter; omplacering; Law and Political Science;

  Sammanfattning : “Refusal to work” is fundamentally a serious violation of the employment contract. Through its complexity, however, there are situations regarding “refusal of work” which is not easy to foresee. Our interest in the topic emerged from that complexity, and layed the basic ground for our essay. LÄS MER

 3. 3. Grammatiska svårigheter hos andraspråksinlärare med polska som modersmål

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Monika Dabrowska; [2016-07-15]
  Nyckelord :andraspråk; modersmål; SFI; kontrastiv analys; grammatiska fel;

  Sammanfattning : Specialarbete, SSA136, 15 poängSvenska som andraspråkTermin: VT2015Handledare: Julia Prentice.... LÄS MER

 4. 4. Konkursens påverkan på VD-brevet –En undersökning av europeiska företags VD-brev

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alexander Ardner; Linn Wilson; [2016-06-27]
  Nyckelord :VD-brev; Konkurs; Ton; Komplexitet; Längd; Tonstyrning; Impression Management; Läsbarhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund och problemformulering: Informationen i ett VD-brev är ledningens ansikte utåt i årsredovisningen. Ledningen och VD:n kan strategiskt använda en allt för positiv ton för att försöka dölja ett dåligt resultat eller för att vilseleda investerare genom att ge ett bättre intryck på framtida utveckling än vad som egentligen är fallet. LÄS MER

 5. 5. Medskapande medborgardialog i planprocesser - En skenbar utveckling i Borås Stad

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Carolina Dolff; [2016-06-27]
  Nyckelord :Medskapande; Medborgardialog; Planprocesser; Stadsplanering; Medborgarinflytande; Planerare;

  Sammanfattning : Processen för den fysiska planeringen har förändrats och utvecklats över tid.1 Inslag av dialog har blivit allt viktigare i planeringspolicy och praktik. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet komplexitet.

Din email-adress: