Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 1011 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. Självbestämmandets komplexitet för patienter med obotlig

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Johanna Apelborn; Linda Sandin; [2017-01-24]
  Nyckelord :Självbestämmande; palliativ vård; kurator; makt; livsmodellen;

  Sammanfattning : Vårt samhälle blir mer och mer individualistiskt och självbestämmande är någotsom förespråkas. Även i palliativ vård är självbestämmandet ett ledord. LÄS MER

 2. 2. Mångfald och jämställdhet i läromedel för SFI

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Julia Ekros; [2017]
  Nyckelord :Etnisk mångfald; jämlikhet; jämställdhet; läromedel; analys;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera hur fyra läromedel inom SFI (svenska för invandrare) återspeglar och beskriver det svenska samhällets etniska mångfald och jämställdhet mellan könen.  Analysen är uppdelad i två delar varav en är av kvantitativt slag där förekomsten av “svenska” och “icke-svenska” namn samt feminina och maskulina namn räknas. LÄS MER

 3. 3. Kartläggning av tandhygienisters användande av anestesi vid parodontal behandling

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Linnea Legendi; Malin Marklund; [2017]
  Nyckelord :Anestesi; parodontit; tandhygienist; tvärsnittsstudie;

  Sammanfattning : Introduktion: Parodontit diagnostiseras och behandlas av tandhygienister. Behandlingen kan vara smärtsam och kräva anestesi. LÄS MER

 4. 4. Nästan som ett kärleksförhållande - En studie om hur idrottslärares uppdrag har förändrats från 1970-talet till idag

  Magister-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sammanfattning Skolämnet idrott och hälsa har under de senaste decennierna genomgått förändringar. Ämnets mål har blivit större och bredare, samtidigt som innehållet utvidgats och antalet undervisningstimmar minskat. LÄS MER

 5. 5. Music discovery methods using perceptual features

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Richard Nysäter; [2017]
  Nyckelord :perceptual features; music information retrieval; k-pop; music discovery; music recommendation; MIR; music browser; music website; perceptuella särdrag; musikrekommendation; k-pop; musikhemsida;

  Sammanfattning : Perceptual features are qualitative features used to describe music properties in relation to human perception instead of typical musical theory concepts such as pitches and chords. This report describes a music discovery platform which uses three different methods of music playlist generation to investigate if and how perceptual features work when used for music discovery. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet komplexitet.

Din email-adress: