Sökning: "kunskapsöversikt"

Visar resultat 1 - 5 av 126 uppsatser innehållade ordet kunskapsöversikt.

 1. 1. Läs- och skrivutveckling med hjälp av digitalaverktyg : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lovisa Andreasson; Caroline Skogström; [2017]
  Nyckelord :Läs- och skriv utveckling; digitala verktyg; IKT;

  Sammanfattning : I läraryrket är det av stor vikt att en väl fungerande läs- och skrivutveckling upprätthålls. Inlärningen sker på olika vis och därför är det positivt att lärare hittar olika verktyg och metoder för att utmana eleverna att utveckla sin läs- och skrivning. Lärares engagemang och kompetens inom området skiljer sig dock. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsåtgärder vid oro hos personer med demens : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Moa Dahlgren; Ellinor Larsson; [2017]
  Nyckelord :Omvårdnadsåtgärder; oro; demens; integrerad kunskapsöversikt;

  Sammanfattning : Oro är ett vanligt förekommande symtom hos personer med demens. Det kan vara svårt för sjuksköterskor att veta hur de ska bemöta och behandla oron då personer med demens ofta har svårt att förmedla sina behov. LÄS MER

 3. 3. Den språkliga bakgrunden som grund för läsundervisning : Lärares tillvägagångssätt för flerspråkiga elevers läsinlärning

  M1-uppsats, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Monia Näther; Emelie Hartmeyer; [2017]
  Nyckelord :Språklig bakgrund; Phonics; Whole Language; flerspråkiga elever; kartläggning;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har antalet nyanlända ökat i Sverige vilket innebär en större flerspråkighet i skolan. I vår tidigare kunskapsöversikt undersöktes de två teoretiska läsmodellerna, Phonics och Whole Language, utifrån ett flerspråkigt perspektiv. LÄS MER

 4. 4. Att leva med hiv : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Maria Lemberg; Janis Nicmanis; [2017]
  Nyckelord :Vårdpersonal; livskvalitet; bemötande; stigmatisering; anpassning; kronisk sjukdom;

  Sammanfattning : Att leva med humant immunbristvirus kan innebära svårigheter för en individ. Det sociala nätverket drabbas, som kan innebära svårigheter i kontakt med anhöriga, vänner och vården. Syftet med denna studie var att sammanställa kunskap om personersupplevelse av att leva med hiv. LÄS MER

 5. 5. Hur har villkoren för undervisningen förändrats i klassrum där IKT-verktyg används? En kunskapsöversikt baserad på svensk forskning i grundskolan

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Christer Rönngren; [2016-09-15]
  Nyckelord :IKT; IKT-verktyg; en-till-en; undervisning; villkor; grundskola;

  Sammanfattning : IntroductionThe Swedish National curriculum from 2011 requires that all students should develop digital skills (Skolverket, 2011a). The teachers have no longer a choice but to include ICT tools in their teaching. In no other way can the goal of digital skills among the students be achieved. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kunskapsöversikt.

Din email-adress: