Sökning: "kunskapsöversikt"

Visar resultat 1 - 5 av 135 uppsatser innehållade ordet kunskapsöversikt.

 1. 1. Personers livsförändringar efter ett hjärtstopp : En integrerad kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Ida-Maria Lundin Nordkvist; Lisa Lundström; [2017]
  Nyckelord :Hjärtstopp; överlevande; erfarenheter; livsförändringar; integrerad litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Snabbare och effektivare insatser ökar antalet överlevande personer efter ett hjärtstopp. Hjärtstopp är en stor händelse som skapar förändringar i livet. Syftet med studien var att sammanställa kunskap om personers livsförändringar efter ett hjärtstopp. LÄS MER

 2. 2. Utanförskap och inkludering i svenskundervisning : en kunskapsöversikt om huruvida andraspråkselever kan inkluderas i ordinarie svenskundervisning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Carolina Alm Nilsson; Lovisa Liljeblad; [2017]
  Nyckelord :Andraspråk; inkludering; kommunikation; metoder;

  Sammanfattning : I nuläget invandrar många barn och vuxna till Sverige av olika anledningar. Barnen ska bli en del av den svenska skolan och lära sig det svenska språket. I den svenska skolan finns ämnet svenska som andraspråk för de elever som inte har svenska som modersmål. De elever som har svenska som modersmål har däremot undervisning i svenska. LÄS MER

 3. 3. Lärare och elevers roller- En studie om språkets betydelse i matematikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Sophie Sjögegård; Jakob Hoff; [2017]
  Nyckelord :Begreppsförståelse; språkets betydelse;

  Sammanfattning : Examensarbetet undersöker hur lärare arbetar med språkets betydelse för begreppsförståelse, detta utifrån arbetsområdet sannolikhet och statistik. Undersökningen innefattar även hur stor inverkan eleverna har på deras undervisning i matematiken. LÄS MER

 4. 4. Läs- och skrivutveckling med hjälp av digitalaverktyg : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Lovisa Andreasson; Caroline Skogström; [2017]
  Nyckelord :Läs- och skriv utveckling; digitala verktyg; IKT;

  Sammanfattning : I läraryrket är det av stor vikt att en väl fungerande läs- och skrivutveckling upprätthålls. Inlärningen sker på olika vis och därför är det positivt att lärare hittar olika verktyg och metoder för att utmana eleverna att utveckla sin läs- och skrivning. Lärares engagemang och kompetens inom området skiljer sig dock. LÄS MER

 5. 5. Omvårdnadsåtgärder vid oro hos personer med demens : En kunskapsöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Moa Dahlgren; Ellinor Larsson; [2017]
  Nyckelord :Omvårdnadsåtgärder; oro; demens; integrerad kunskapsöversikt;

  Sammanfattning : Oro är ett vanligt förekommande symtom hos personer med demens. Det kan vara svårt för sjuksköterskor att veta hur de ska bemöta och behandla oron då personer med demens ofta har svårt att förmedla sina behov. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet kunskapsöversikt.

Din email-adress: