Sökning: "line of"

Visar resultat 1 - 5 av 5294 uppsatser innehållade orden line of.

 1. 1. Changes in food choice during a weight loss trial with dietary treatment in postpartum women with overweight or obesity

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för medicin

  Författare :Jennie Maley; [2018-10-10]
  Nyckelord :Postpartum; food choice; overweight; obesity; diet intervention; weight loss; postpartum; livsmedelsval; övervikt; fetma; kostintervention; viktminskning;

  Sammanfattning : Titel:Förändringar i livsmedelsval under en viktminskningsstudie medkostbehandling bland kvinnor med övervikt eller fetma efter graviditetKurs: MED730, Självständigt arbete i klinisk nutrition, 30 hpNivå: Avancerad nivåTermin/år: Vt/2017Handledare: Ena HuseinovicExaminator: Frode SlindeNyckelord:postpartum, livsmedelsval, övervikt, fetma, kostintervention,viktminskningBakgrund: Övervikt och fetma är ett växande problem i världen och är riskfaktorer för sjukdomarsåsom hjärt- kärlsjukdomar och diabetes typ 2. Graviditet kan orsaka övervikt eftersomen del kvinnor har stor viktökning under graviditeten och behåller viktökningen efterförlossning. LÄS MER

 2. 2. Riksbankens Penningpolitik - En undersökning om sambandet mellan Inflation och Reporänta

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Henrik Ivarsson; Matilda Törnqvist Hegg; [2018-09-25]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Since the financial crisis 2008 Riksbanken have tried to stimulate the economy by using expansive monetary policy and QE programs with the purpose to increase CPI back to 2 percent a year. As a result, the repo rate has fallen from around 4,5 percent to -0,5 percent but Sweden is still struggling with a CPI below target. LÄS MER

 3. 3. WHAT DO LINE MANAGERS IN A LARGE-SCALE TRANSFORMATION NEED TO PERFORM WELL IN THEIR ROLE? A case study of a R&D department during an agile transformation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Tanja Jaehn; Filipa Rodrigues Simoes; [2018-09-06]
  Nyckelord :large-scale agile transformation; agility; line manager needs; organisational change; line manager performance; SAFe; AMO; General Change Theory;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to explore the line managers’ needs to perform wellin their role in a large-scale transformation, from an individual level.Furthermore, the aim is to understand how the identified needs can be explainedfrom a theoretical perspective. LÄS MER

 4. 4. In time we trust - En studie om anställdas upplevelser av förtroendearbetstid

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Bohlin Emelie; Nordlander Jeanette; [2018-08-13]
  Nyckelord :Förtroendearbetstid; Non-regulated working hours; Flexible; Work-life balance;

  Sammanfattning : Flexible working conditions creates better opportunities for the employee to find a balancebetween work and leisure time. Non-regulated working hours, or “Förtroendearbetstid” inSwedish, is a work time agreement which means that the employer has trusted the employee toallocate the work time and determine where and when the work tasks are to be accomplished. LÄS MER

 5. 5. Proportionellt skydd eller strandad lagstiftning?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Ruben Hallberg; [2018-08-09]
  Nyckelord :Kustplanering; lokaliseringsanalys; strandskydd; Tjörn kommun;

  Sammanfattning : The coastal protection in Sweden is a legislated prohibition, an exemption from the prohibition is demanded to be able to establish or develop a function, such as housing, within the between 100 and 300-meter-wide coastal zone. This legislation is intended to avoid damage on the purposes of the coastal protection which are twofold, partly to enable outdoor activities, partly to preserve animal and plant life. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet line of.

Din email-adress: