Sökning: "manager communication"

Visar resultat 1 - 5 av 390 uppsatser innehållade orden manager communication.

 1. 1. Cross-cultural Project Management and Intercultural Communication Competencies in Non-profit Organizations

  Master-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Dalia Rosa; Dzhumakhon Karimov; [2018]
  Nyckelord :Culture; Project Management; International Project Management; Cross-cultural Project Management; Intercultural competencies; Intercultural communication; Multicultural teams; Non-profit Organizations; NPO.;

  Sammanfattning : This dissertation aims to contribute to the knowledge on Cross-cultural Project Management. The concept of culture brings a huge complexity to this study, since there are no conventions about its definition and the concept continues to be on debate. LÄS MER

 2. 2. Arbetsledarrollen idag : En fallstudie av arbetsledarrollen på ett stort entreprenadföretag

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Josefine Nyberg; Linda Rigby; [2018]
  Nyckelord :Foreman; middle manager; construction management; communication; Arbetsledare; mellanchef; kommunikation; byggprojektledning;

  Sammanfattning : Idag sker flera förändringar inom byggbranschen. De senaste decenniernas utveckling inom teknik och miljö har fått allt större fokus och det finns idag idéer inom branschen att effektivisera den med hjälp av digitalisering och ny teknik. LÄS MER

 3. 3. Chefer i PR-branschen : en studie om hur män & kvinnor ser på sin kommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amelia Olsson; Lena Moberg; [2018]
  Nyckelord :Communication; Communication styles; Managers in the PR-industry; Man and woman as a manager.; Kommunikation; Kommunikationsstilar; Chefer i PR-branschen; Man kvinna som chef;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera chefer i PR-branschen. Genom definierade kommunikationsstilar, vill vi ta reda på chefernas syn på deras sätt att kommunicera. Vi vill även se om det finns någon skillnad i hur kvinnor respektive män kommunicerar på sina arbetsplatser. LÄS MER

 4. 4. Är arbetsmiljön lika “flashig” som titeln personlig tränare? : En studie om personliga tränare och deras psykosociala arbetsmiljö.

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap; Högskolan Dalarna/Idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Olivia Ross; Ellenor Norgren; [2018]
  Nyckelord :Work environment; psychosocial; personal trainers; KASAM-theory; Arbetsmiljö; psykosocial; personliga tränare; KASAM;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur personliga tränare upplever sin psykosociala arbetsmiljö. Vidare används KASAM-teorin för att se vilka faktorer som bidrar till, respektive hindrar en god psykosocial arbetsmiljö. Metoden som användes var enkät med uppföljande intervju. Enkäten innehöll 18 frågor med stängda svarsalternativ. LÄS MER

 5. 5. Minimizing disturbances in pipe replacement projects

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Armin Bajramivic; Berwar Kahraman; [2018]
  Nyckelord :Risk management; Critical success factors; Pipe replacement; Riskhantering; Kritiska framgångsfaktorer; Stambyte;

  Sammanfattning : The market for maintenance of dwellings in the construction industry is only getting more significant due to the time factor. Dwellings are only getting older, and demands for refurbishment are getting more obligatory for tenant-owned cooperatives. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet manager communication.

Din email-adress: