Sökning: "monitoring"

Visar resultat 1 - 5 av 2296 uppsatser innehållade ordet monitoring.

 1. 1. Lära om och lära nytt Erfarenheter av att använda kontinuerlig och intermittent glukosmätning och hur det inverkar på egenvård hos vuxna med typ 1 diabetes.

  Magister-uppsats,

  Författare :Rutgersson Larsson; [2018-04-18]
  Nyckelord :Typ 1 diabetes; ; kontinuerlig; intermittent glukosmätning; vuxna; erfarenheter; egenvård;

  Sammanfattning : AbstractBackground: Continuous and intermittent glucose monitoring has been shown to be effective in lowering glucose levels in people with type 1 diabetes, which is crucial in reducing the risk of short and long term complications. It is insufficiently studied what the patient´s experience is about using the treatment and how it can affect the daily life of the patient. LÄS MER

 2. 2. Hur kan vi gå vidare? : Dokumentation, utvärdering och uppföljning av utomhuspedagogik i förskolan.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Emelie Lindberg; Kristina Olsson; [2018]
  Nyckelord :Utomhuspedagogik; pedagogisk dokumentation; utvärdering; uppföljning;

  Sammanfattning : Inledning Denna studie handlar om hur förskollärare arbetar med dokumentation, utvärdering och uppföljning av utomhuspedagogik. Den handlar även om hur utomhuspedagogiska aktiviteter kan kopplas samman med teori och praktik i förskolans verksamhet. LÄS MER

 3. 3. När hjärtat sviktar - patienters erfarenheter av egenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elin Hjelmstam; Victoria Lindberg; Therese Evenholm; [2018]
  Nyckelord :Heart failure; self-care; literature review; experiences; nursing; Hjärtsvikt; egenvård; litteraturöversikt; erfarenheter; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: De som lever med hjärtsvikt är en stor patientgrupp i Sverige. Tidigare forskning påvisar att egenvård är viktigt vid en kronisk sjukdom. Sjuksköterskans roll är att utbilda och informera patienter om egenvårdsåtgärder. LÄS MER

 4. 4. Further development and performance evaluation of the autonomous sailing boat Maribot Vane

  Master-uppsats, KTH/Marina system

  Författare :Ulysse Dhomé; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This paper describes the ongoing development of Maribot Vane, an autonomous sailing vessel at the Maritime Robotics Laboratory of KTH, the Royal Institute of Technology, Stockholm. There is an ac-celerating need for ocean sensing where autonomous vehicles can play a key role in assisting scientists with environmental monitoring and collecting oceanographic data. LÄS MER

 5. 5. Converting an existing .NET Framework ground control software into a cross-platform application

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Programvara och system

  Författare :Erik Boman; [2018]
  Nyckelord :.NET Framework; Xamarin; UWP; Mono; Ground Control Station; Cross Platform;

  Sammanfattning : Unmanned aerial vehicles can be used in many different situations such as, for example, monitoring the growth of crops or for surveillance of a private property. Operating the unmanned aerial vehicle is usually done using some kind of ground control station. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet monitoring.

Din email-adress: