Sökning: "monitoring"

Visar resultat 1 - 5 av 2253 uppsatser innehållade ordet monitoring.

 1. 1. När hjärtat sviktar - patienters erfarenheter av egenvård : En litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Elin Hjelmstam; Victoria Lindberg; Therese Evenholm; [2018]
  Nyckelord :Heart failure; self-care; literature review; experiences; nursing; Hjärtsvikt; egenvård; litteraturöversikt; erfarenheter; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: De som lever med hjärtsvikt är en stor patientgrupp i Sverige. Tidigare forskning påvisar att egenvård är viktigt vid en kronisk sjukdom. Sjuksköterskans roll är att utbilda och informera patienter om egenvårdsåtgärder. LÄS MER

 2. 2. Measuring spatial accessibility to healthcare for people living with HIV-AIDS in southern Nigeria

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :William Ojo; [2018]
  Nyckelord :geographical information system; healthcare; hiv-aids; Social Sciences;

  Sammanfattning : Equitable distribution of healthcare services towards the reduction of HIV-AIDS prevalence in Nigeria remains a major public health concern. One of several research model to solve this public health problem is the use Geographical Information System, a two-step floating catchment area (2SFCA), this model emerged in the last decade as a key measure of spatial accessibility, particularly in its application to healthcare access. LÄS MER

 3. 3. Feasibility study of dam deformation monitoring in northern Sweden using Sentinel1 SAR interferometry

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Cecilia Borghero; [2018]
  Nyckelord :SAR interferometry; Sentinel-1A; dam deformation monitoring;

  Sammanfattning : Dams are man-made structures that in order to keep functioning and to be considered structurally healthy need constant monitoring. Assessing the deformation of dams can be time consuming and economically costly. LÄS MER

 4. 4. Anestesisjuksköterskans intraoperativa övervakning och bedömning

  Magister-uppsats,

  Författare :Stina Gustafsson; Bjørnar Bøhmer Jensen; [2017-08-09]
  Nyckelord :Anestesisjuksköterska; anestesidjup; bedömning; generell anestesi; smärta; övervakning; Assessment; depth of anesthesia; general anesthesia; monitoring; nurse anesthetist; pain;

  Sammanfattning : Bakgrund: En stor del av anestesisjuksköterskans uppgift är att övervaka en patient som undergår generell anestesi och analysera övervakningsparametrarna för att säkerställa att patienten befinner sig i ett lämpligt anestesidjup och är adekvat smärtlindrad. Bedömningen är komplicerad då de olika tecknen kan bero på flera saker och felbedömningar kan ge allvarliga konsekvenser. LÄS MER

 5. 5. Tools for Sustainability Management Accounting: A survey of the frequency and purpose of using tools for sustainability management accounting in Swedish listed companies

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Jacob Carlsson; [2017-08-08]
  Nyckelord :Sustainability Management Accounting; Sustainable Development; Sustainability Accounting Tools; Contingency Theory;

  Sammanfattning : MSc in Accounting.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet monitoring.

Din email-adress: