Sökning: "ordförståelse"

Visar resultat 1 - 5 av 91 uppsatser innehållade ordet ordförståelse.

 1. 1. “Ursäkta mig, vad betyder anspråk?” En jämförande studie av gymnasieelevers förståelse av akademiska ord

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Johanna Helje; [2017-09-04]
  Nyckelord :ordförståelse; akademiska ord; skolord; modersmål; andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra i vilken grad gymnasieelever med olika språklig bakgrund i årskurs 1 på studieförberedande program förstår akademiska ord. De akademiska orden som testas är hämtade från gymnasieläroböcker i svenska, religion respektive samhällskunskap. LÄS MER

 2. 2. Juridiska, svenska eller mittemellan? En lexikalisk undersökning om juristers språk i rådgivning till icke-jurister

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Birgitta Wiklund; [2017-06-26]
  Nyckelord :fackspråk; juridiskt fackspråk; juridiskt språk; mottagaranpassning; rådgivning; begriplighet;

  Sammanfattning : Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet Specialarbete Språkkonsultprogrammet, SPK160, delkursen Specialarbete, 15 hp Vårterminen 2017 Handledare: Lena Rogström.... LÄS MER

 3. 3. Denna teori uppfattar Ulla som alltför enkel. Akademiska ord för gymnasieelever med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Bo Hellgren; [2017-06-20]
  Nyckelord :akademiska ord; ordförråd; ordförståelse; andraspråk;

  Sammanfattning : Beteckning på arbete: SSA136 15 hp Ämne: Svenska som andraspråkTermin: vt 2017 Handledare: Sofie Johansson.... LÄS MER

 4. 4. Språkutveckling, gemenskap och glädje genom musik : En studie om musikpedagogikens betydelse i flerspråkiga barngrupper och för barns språkliga utveckling i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Åsa Lindh; Camilla Hjamarsson-Fredriksson; [2017]
  Nyckelord :musikpedagogik; musik i förskolan; språkutveckling; andraspråksutveckling; flerspråkiga barngrupper; pedagogiskt redskap;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om musikpedagogiskt arbete i förskolan. Specifikt fokus riktas mot förskollärares arbete med flerspråkiga barns språkutveckling. LÄS MER

 5. 5. Musik i fritidshem

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Perie Svensson; [2017]
  Nyckelord :Design för lärande; Fritidshem; Elever; Meningserbjudande; Meningsskapande; Musik;

  Sammanfattning : Styrdokument för fritidshem anger att musik skall finnas som aktivitet på fritidshem. Dock förefaller musik ej vara en vanlig företeelse på fritidshem och skolinspektionen och forskare belyser att detta behöver utvecklas. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet ordförståelse.

Din email-adress: