Sökning: "organisering"

Visar resultat 1 - 5 av 449 uppsatser innehållade ordet organisering.

 1. 1. Att koppla av och koppla bort eller att koppla av och koppla upp : en fenomenologisk analys av upplevelsen kring mobiltelefonanvändning i vardagen och på semestern

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Filippa Sylvander; Amanda Martinsson; [2018]
  Nyckelord :fenomenologi; upplevelse av närvaro; mobiltelefonanvändning; vardag; semester; organisering; tid; rum; plats; effektivisering; dubbel närvaro; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar söka kunskap i hur sex utvalda respondenter förstår sin fysiska och mentala närvaro i förhållande till sin mobiltelefonanvändning i vardagen och vidare hur upplevelsen tar sig till uttryck i samband med användning av mobiltelefonen under en semester. Uppsatsen undersöker även hur en moralisk dimension eventuellt påverkar respondenternas sätt att förhålla sig till sitt användande av mobiltelefonen i både en vardags och en semesterkontext. LÄS MER

 2. 2. Effektiviteten - Hur tolkas den i hemtjänsten?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Linnea Carlsson; [2017-09-01]
  Nyckelord :effektivitet; inre effektivitet; yttre effektivitet; ekonomi; hemtjänst; privat hemtjänst; kommunal hemtjänst;

  Sammanfattning : Studien handlar om att betoningen på effektivitet har blivit allt viktigare inom hemtjänsten och att begreppet effektivitet är ett brett begrepp som har beskrivits på många olika sätt. Behovet av hemtjänst förväntas öka i framtiden, vilket ställer krav på organisering och finansiering i hemtjänsten och ett ökande krav på effektivitet. LÄS MER

 3. 3. Att vara en god samhällsmedborgare - en fallstudie om CSR-implementering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christoffer Hylerstedt Blom; Johan Kaage; [2017-08-30]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vi upplever att social oro i samhället och människans negativa miljöpåverkan är några av vår tids största utmaningar. Företag bör således ta sitt ansvar gentemot samhället eftersom det är ohållbart att driva sin verksamhet utan att tänka på konsekvenserna av sitt handlande. LÄS MER

 4. 4. Flexibilitet och hållbarhet i arbetslivet - om chefers syn på organisering av arbete i ett hälsofrämjande och hållbarhetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Agneta Blomberg; [2017-08-15]
  Nyckelord :chef; organisering; flexibilitet; arbetshälsa; hållbarhet;

  Sammanfattning : Inledning Kunskapsintensiva branscher präglas av snabba omställningar och kräver ständig anpassning till ny teknologi. Det avspeglar sig i verksamheternas organisering av arbete och för den enskilde individen i påverkan på arbetsförhållanden och arbetsbelastning. LÄS MER

 5. 5. Vem styr egentligen? En studie om styrning i den svenska skolan

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Isabell Meltzer; [2017-06-22]
  Nyckelord :Styrning; Byråkrati; Management; Kollegialitet; New public management; Offentlig sektor;

  Sammanfattning : Den här studien ger en nyanserad bild av hur den svenska skolans organisering och styrning tenderar att se ut i praktiken. Genom ett utarbetat analysverktyg som ringar in tre styrformer: Byråkrati, Management och Kollegialitet kan olika aktörers styrningsstrategier identifieras. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet organisering.

Din email-adress: