Sökning: "organisering"

Visar resultat 1 - 5 av 488 uppsatser innehållade ordet organisering.

 1. 1. Ideella organisationer. En jämförande studie om organisering på en ny och en väletablerad organisation

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Hamberg; Matilda Palm; [2018-08-29]
  Nyckelord :Non-profit; NGO; organization; organizing; volunteer;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Organisering som mode. En fallstudie av ett startup-företag som tillämpar självorganisering

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Markus Anderberg 19881112 John Olsson; John Olsson; [2018-08-28]
  Nyckelord :Organizing; fintech; the Teal paradigm; startup; autonomy; management; leadership;

  Sammanfattning : The global climate of both competition and environment intensifies as time goes. How do neworganizations compete with already existing global companies? One way is to listen to the increasingdemands from stakeholders that organizations raise their awareness concerning new forms oforganization. LÄS MER

 3. 3. "HADE DU HETAT MIKAEL HADE JAG JU INTE SUTTIT HÄR..." en kvalitativ studie om tillit hos personer som praktiserar kvinno- och transseparatism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Anna Bokinge; [2018-05-04]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Den statsvetenskapliga forskningen om social tillit visar att tilliten inom olika intressegrupper skiljer sig åt. Medlemmar inom grupper med identitetsbaserat medlemskap har i större utsträckning en hög partikulär eller identitetsbaserad tillit än grupper som inte fokuserar på identitet. LÄS MER

 4. 4. ORGANISATIONSFÖRÄNDRING I ETT NYTT SAMHÄLLSKLIMAT - En fallstudie om polisanställdas upplevelser vid Polishuset City i Göteborg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Mia Ilovaca; [2018-03-13]
  Nyckelord :Polismyndigheten; Förändring; Omgivning; Institutionell teori; Särkoppling;

  Sammanfattning : År 2015 beslutade regeringen att implementera en ny polisreform för att centralisera ochskapa en enhetlig polismyndighet. Den här polisreformen har diskuterats från olikainfallsvinklar, det har riktats ett stort missnöje mot nya polismyndigheten från internt håll menäven från samhället och omgivningens sida. LÄS MER

 5. 5. ”DET ÄR ALDRIG NÅGON SOM BACKAR OCH LYSSNAR PÅ TJOCKA PERSONER” En kvalitativ intervjustudie om kroppsaktivisters digitala aktivism

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Erika Eklund; [2018-02-12]
  Nyckelord :Sociala medier; Fettaktivism; Kroppsaktivism; Instagram; Nya former för organisering; Feministisk onlineaktivism; Counterpublics;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Medie- och kommunikationsvetarprogrammet med inriktning PR, opinionsbildning och omvärldNivå:GrundnivåTermin/år:Ht 2017Handledare:Malin SveningssonKursansvarig:Malin SveningssonSidantal:45Antal ord:17 564Syfte:Studien syftar till att undersöka hur fettaktivister upplever, samt vad de har för erfarenheter av, organisering inom ramen för deras fettaktivism på sociala medier.Teori:Muted Group Theory, Counterpublics, Nya former för organisering, Representation, Former av fettaktivismMetod:Kvalitativa samtalsintervjuerMaterial:Tre kvalitativa samtalsintervjuer med aktiva fettaktivister i skilda åldrar och med skilda års erfarenhet av fettaktiviströrelsenResultat:Studiens resultat visar att den enbart är en av de tre respondenterna som har erfarenhet av organisering inom ramen för hennes fettaktivism. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet organisering.

Din email-adress: