Sökning: "samtida poesi"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden samtida poesi.

 1. 1. ”The truth about Persephone”: Kvinnligt identitetsuttryck i mytisk poesi

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Edda Ahrent; [2017]
  Nyckelord :Persephone; Demeter; Persefone; grekisk mytologi; poesi; mytisk poesi; Homeros; Hades; Jungians psykologi; Jung; Simone de Beauvoir; Christine Downing; samtida poesi; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Kvinnans förhållande till sitt eget mytiska arv är ett komplicerat sådant, som Beauvoir förklarar: ”representation of the world, like the world itself, is the work of men; they describe it from their point of view, which they confuse with absolute truth.” Alienation från sin egen historia har lett till en lång tradition av kvinnliga författare som tacklas med sitt mytiska arv för att försöka hitta, bland kvinnliga representationer som sällan är mer än döttrar, fruar och våldtäktsoffer, sin egen röst. LÄS MER

 2. 2. Språkets alstrande energi. Om ekopoetiska strategier hos Bengt Emil Johnson, Fredrik Nyberg och Anna Hallberg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap; Lunds universitet/Masterprogram: Litteratur - Kultur – Media

  Författare :Sofia Roberg; [2015]
  Nyckelord :ekopoesi; animal studies; posthumaniora; posthumanistisk teori; ekokritik; material ecocriticism; nymaterialism; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : I den här uppsatsen undersöks begreppet ekopoesi med hjälp av teoretiska perspektiv från ekokritiken och nymaterialistiska teorier som betonar att diskurs och materia inte kan skiljas åt utan är korskopplade och sammantvinnade i en materiell-semiotisk verklighet. Bengt Emil Johnson identifieras som en föregångare till en samtida poesi som inte endast behandlar ekologiska teman utan även använder sig av språket som en materia på ett sätt som skulle kunna kallas ekologiskt. LÄS MER

 3. 3. Höj volymen : En studie av fyra samtida raptexter med fokus på utanförskap, intersektionalitet och rap som poesi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Litteraturvetenskapliga institutionen

  Författare :Julia Mattsson; [2014]
  Nyckelord :rap; hiphop; svensk rap; svensk hiphop; Kartellen; Timbuktu; Linda Pira; Stor; Lilla Namo; Petter; intersektionalitet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Mina ord hettar munnen som wasabi : En lyrisk ansats till ett urval av samtida svensk hiphop

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Jönköping/Språk-, litteratur- och mediedidaktik

  Författare :Elin Östebo; [2014]
  Nyckelord :poetry interpretation; identity; postmodernism; hip-hop; lyriktolkning; poesi; identitet; postmodernism; hiphop;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att vidga synen på hiphop som text genom att sätta in hiphoppen i en lyrisk tolkningsram. I bakgrunden redogörs för hiphoppens framväxt ur ett globalt perspektiv, genrens förhållande till kommersialism samt den svenska hiphoppens tillkomst och utveckling. LÄS MER

 5. 5. Den mångtydiga hembygdens roll i Helmer Grundströmstidiga diktning : En tematisk studie med biografiskt stöd

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria

  Författare :Zakarias Jonsson; [2012]
  Nyckelord :helmer; grundström; tema; tematik; tematisk; lyrik; poesi; diktning; diktare; modernismen; modernistisk; gunnar; balgård; richard; jean-pierre; 1900-tal; norrland; lappland; glesbygd; landsbygd; biografi; biografisk;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker temat ”hembygden” i Helmer Grundströms tidiga diktning. Metodengrundar sig på en kombination av hermeneutisk tematik och ett biografiskt material, för att på så viskunna sammankoppla författarens liv med hans diktning. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet samtida poesi.

Din email-adress: