Sökning: "socio-economic problems"

Visar resultat 1 - 5 av 104 uppsatser innehållade orden socio-economic problems.

 1. 1. Problems faced by small scale farmers in the dairy sector Pakistan : a case study of Punjab province

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Khwaja Tariq Ziad; [2018]
  Nyckelord :dairy production; Pakistan; supply chain;

  Sammanfattning : The contribution of livestock in economic development of a country is vital. Pakistan is blessed with abundant natural resources, especially vast agricultural resources on account of its fertile irrigated land, four seasons and glorious history of old traditions of farming. LÄS MER

 2. 2. Rita för betyg - koppling mellan figurer och resultat

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Hammer; Björn Stenqvist; [2018]
  Nyckelord :betyg; figurritande; figur; gymnasieskola; matematik; rita; drawing; mathematics; upper secondary school; figure; school results;

  Sammanfattning : I denna studie har vi undersökt om det föreligger en korrelation mellan elevers resultat i skolan och diverse kvaliteter på figurer de konstruerar då de löser matematiska problem. Underlaget till studien har varit 207 elevlösningar till uppgifter på nationella prov i Matematik 2c, då eleverna är runt 16-17 år gamla. LÄS MER

 3. 3. Riskfaktorer för mäns våld mot kvinnor i nära relationer : Utifrån ett ekologiskt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Anna Hell; Krizty-Li Karlsson; [2018]
  Nyckelord :intimate partner violence; violence against women; partner abuse; risk factors; ecological model; våld i nära relationer; våld mot kvinnor; partnervåld; riskfaktorer; ekologisk modell;

  Sammanfattning : Inledning: Mäns våld mot kvinnor i nära relationer är ett utbrett folkhälsoproblem vilket hindrar utvecklingen av ett jämställt samhälle och bidrar till allvarliga hälsoproblem för många kvinnor i form av både kort- och långsiktig fysisk och psykisk ohälsa. Våldet påverkar även våldsutsatta kvinnors möjlighet till delaktighet och inflytande i samhället, vilket ytterligare gör det till en viktig folkhälsofråga. LÄS MER

 4. 4. A Question of Resilience: Challenges for Bottom-Up Democratisation in Bosnia and Herzegovina

  Master-uppsats, Lunds universitet/Europastudier

  Författare :Anne-Kathrin Schmidt; [2018]
  Nyckelord :Bosnia and Herzegovina; democratisation; civil society; political participation; Balkans; European Studies; Social Sciences;

  Sammanfattning : Two decades after emerging from war and after many years of delay, Bosnia and Herzegovina at last submitted an EU membership application in 2016. There is little doubt, however, that candidate status and accession are still a long way off. Reform process is slow, and the country’s state of democracy is undermined by a variety of factors. LÄS MER

 5. 5. Forecast-based Financing: Developing triggers for drought

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet

  Författare :Toke Bengtsson; [2018]
  Nyckelord :Forecast-based Financing; FbF; drought; trigger; Science General;

  Sammanfattning : Forecast-based Financing (FbF) is a rather new concept within the humanitarian world, which enables actors to act before a likely disaster, based on forecasts. In this study, two scoping studies and five interviews with FbF experts were conducted to find out how to develop useful triggers for drought. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet socio-economic problems.

Din email-adress: