Sökning: "systematic literature review"

Visar resultat 1 - 5 av 659 uppsatser innehållade orden systematic literature review.

 1. 1. Hur ökas följsamheten till handhygienrutiner på vårdcentral?- en systematisk litteraturöversikt.

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Edh; Julia Sorzano- Sköld; [2017-01-05]
  Nyckelord :Systematisk litteraturöversikt; handhygien; följsamhet; intervention; review; hand hygiene; compliance;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Vårdrelaterade infektioner och spridning av multiresistenta bakterier är idagallvarliga problem som till stor del skulle kunna undvikas med en ökad följsamhet tillhandhygien hos sjukvårdspersonal. På vårdcentraler har man de senaste åren sett spridning avresistenta bakterier samtidigt som det utförs alltmer komplicerade procedurer på vårdcentral. LÄS MER

 2. 2. Non-Functional Requirement Modeling in the Early-Phase Software Product Life Cycle : A Systematic Literature Review and a Meta Model

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för programvaruteknik

  Författare :Pavan Kumar Nanduru; [2017]
  Nyckelord :Non-Functional Requirements NFRs ; NFR models; NFR Frameworks; Quality Requirements; Product Life Cycle;

  Sammanfattning : Context. Non-functional requirements (NFRs) are important aspects which directly or indirectly determine whether a product is a success or a failure. It becomes essential to incorporate and understand them, before the software product enters the development phase. LÄS MER

 3. 3. Vårdpersonalens upplevelser i mötet med patienter som skadar sig själva : en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Maria Gustafsson; Helena Jonsborg; [2017]
  Nyckelord :Systematic literature review; self-harm; mental health care staff; nursing; experience; meeting; Systematisk litteraturstudie; självskadande beteende; omvårdnad; psykiatrisk vårdpersonal; möte; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det framkommer centrala aspekter vid omvårdnaden av patienter som skadar sig själva som i sin tur ställer krav på vårdpersonalens förmåga att förhålla sig till mötet med dessa patienter. Syfte: Syftet med litteraturstudien var att belysa psykiatrisk vårdpersonals upplevelser i mötet med patienter som skadar sig själva. LÄS MER

 4. 4. Omvårdnadsinterventioner vid hyperaktivitet i samband med demenssjukdom : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Blom; Maria Holmgren; [2017]
  Nyckelord :dementia; BPSD- behavioral and psychological symptoms of dementia; hyperactivity; nursing intervention; district nurse; demens; BPSD- beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom; hyperaktivitet; omvårdnadsintervention; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom blir allt vanligare och risken att drabbas ökar i takt med stigande ålder. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) förekommer ibland till följd av demenssjukdomen. LÄS MER

 5. 5. Enhancement of short-term forecasts : A study of a pharmaceutical distributor

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Niklas Palm; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Forecasts are used to predict the uncertain outcome of a variable. These predictions are made to get an understanding of likely future scenarios which allows planning in advance. Forecasts are commonly used in inventory control systems to estimate the future demand. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet systematic literature review.

Din email-adress: