Sökning: "systematic literature review"

Visar resultat 1 - 5 av 775 uppsatser innehållade orden systematic literature review.

 1. 1. Skolsköterskans erfarenheter av att identifiera elever med psykisk ohälsa – en systematisk litteraturöversikt. “En känsla av att något är fel”

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Wiklund; Ellen Hjelmgren; [2018-03-01]
  Nyckelord :Barn och unga; elever; identifiering; psykisk ohälsa; skolhälsovård; skolsköterskan; systematik litteraturöversikt; Children and youth; students; identifying; mental illness; school health care; school health service; school nurse; systematic literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett växande problem. Skolsköterskan befinner sig i position att tidigt kunna identifiera den psykiska ohälsan bland unga då hens arbete innefattar att möta alla elever och bedriva hälsofrämjande arbete. LÄS MER

 2. 2. "Sju av fyra" - är det verkligen möjligt? : En systematisk litteraturstudie om svårigheter inom matematikområdet bråk.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Lovisa Schuller; Caroline Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :concrete level; semiconcrete level; semiabstract level; abstract level; the gap; bråkräkning; konkret; abstrakt; svårigheter;

  Sammanfattning : Det här är en systematisk litteraturstudie med inriktning mot skolans lägre åldrar. Studiens syfte är att undersöka vilka svårigheter eleverna möter när de arbetar med området bråk i matematiken. LÄS MER

 3. 3. Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erik Ahl; Linnea Andersson; [2018]
  Nyckelord :Crohns sjukdom; dagligt liv; IBD; inflammatoriska tarmsjukdomar; påverkan; ulcerös kolit; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är de vanligaste förekommande inflammatoriska tarmsjukdomarna (IBD), vilka är kroniska och går i skov. Sjukdomarna är mest utbredda i västvärlden, drabbar främst yngre människor samt har en ökande incidens. LÄS MER

 4. 4. JAG HAR INTE GÅTT I DERAS SKOR : Sjuksköterskors erfarenheter av att vårda patienter med beroendeproblematik.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Ann-Charlott Mähler; Filippa Nilsson; [2018]
  Nyckelord :caring relationship; dependency care; experiences; literature study; nurses; substance abuse disorder; beroendeproblematik; beroendevård; erfarenheter; litteraturstudie; sjuksköterskor; vårdande relation;

  Sammanfattning : Background: Patients with a substance abuse disorder can experience that caregivers lack knowledge and understanding about how the disorder affects their life and health. The patients’ sufferings are not only caused by the disorder but also the physical, psychological and social aspects that might be a reason for, or a result of the substance abuse disorder. LÄS MER

 5. 5. Patientsäkerheten sett ur sjuksköterskan perspektiv.

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Jennifer Spång; Moa Karlberg; [2018]
  Nyckelord :faktorer; omvårdnad; patientsäkerhet; sjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : PATIENTSÄKERHETEN SETT UR SJUKSKÖTERSKANS PERSPEKTIV EN LITTERATURSTUDIE JENNIFER SPÅNG MOA KARLBERG Spång, J & Karlberg, M. Patientsäkerheten sett ur sjuksköterskans perspektiv. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. Malmö högskola: Fakulteten för Hälsa- och samhälle, Institutionen för vårdvetenskap, 2018. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet systematic literature review.

Din email-adress: