Sökning: "systematic literature review"

Visar resultat 1 - 5 av 646 uppsatser innehållade orden systematic literature review.

 1. 1. Hur ökas följsamheten till handhygienrutiner på vårdcentral?- en systematisk litteraturöversikt.

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Edh; Julia Sorzano- Sköld; [2017-01-05]
  Nyckelord :Systematisk litteraturöversikt; handhygien; följsamhet; intervention; review; hand hygiene; compliance;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Vårdrelaterade infektioner och spridning av multiresistenta bakterier är idagallvarliga problem som till stor del skulle kunna undvikas med en ökad följsamhet tillhandhygien hos sjukvårdspersonal. På vårdcentraler har man de senaste åren sett spridning avresistenta bakterier samtidigt som det utförs alltmer komplicerade procedurer på vårdcentral. LÄS MER

 2. 2. Omvårdnadsinterventioner vid hyperaktivitet i samband med demenssjukdom : En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Linda Blom; Maria Holmgren; [2017]
  Nyckelord :dementia; BPSD- behavioral and psychological symptoms of dementia; hyperactivity; nursing intervention; district nurse; demens; BPSD- beteendemässiga och psykologiska symtom vid demenssjukdom; hyperaktivitet; omvårdnadsintervention; distriktssköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdom blir allt vanligare och risken att drabbas ökar i takt med stigande ålder. Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom (BPSD) förekommer ibland till följd av demenssjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Att leva med en urinkateter : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Mubina Chaudary; Isabel Dunér; [2017]
  Nyckelord :Urinary catheters; Patients experience; Experience.; Urinkateter; Patienters erfarenhet; Erfarenhet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det är viktigt att som sjuksköterska skapa förståelse för vilken inverkan enurinkateter kan ha på personers liv för att kunna ge en så god omvårdnad som möjligt.Syfte: Syftet med studien var att undersöka patienters erfarenheter av att leva med enurinkateter. LÄS MER

 4. 4. Vadå "Hur mycket rymmer flaskan". Brukar den springa iväg ofta? : En systematisk litteraturstudie om flerspråkiga elevers språkanvändande i skolämnet matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Oskar Liljenrud; [2017]
  Nyckelord :Flerspråkig; elev; matematik;

  Sammanfattning : Detta är en systematisk litteraturstudie som fokuserar på flerspråkiga elever och deras språkanvändning i matematik i skolan. Syftet med studien är att undersöka hur flerspråkiga elevers språkkunskaper påverkar dem i matematikämnet samt om och i så fall hur användandet av första- och/eller andraspråk påverkar möjligheter för lärande i matematik. LÄS MER

 5. 5. Harmoni mellan verksamhet och IT : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Informationssystem; Uppsala universitet/Informationssystem

  Författare :Hampus Ernerot; Frida Torstensson; [2017]
  Nyckelord :business IT alignment; literature review;

  Sammanfattning : The research field argues for the importance of aligning business and IT, since organizations that has conducted a high degree of alignment in general perform better than other organizations. This is not easy to achieve, aligning business and IT is still one of the top challenges for organizations. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet systematic literature review.

Din email-adress: