Sökning: "systematic literature review"

Visar resultat 1 - 5 av 784 uppsatser innehållade orden systematic literature review.

 1. 1. Skolsköterskans erfarenheter av att identifiera elever med psykisk ohälsa – en systematisk litteraturöversikt. “En känsla av att något är fel”

  Magister-uppsats,

  Författare :Jenny Wiklund; Ellen Hjelmgren; [2018-03-01]
  Nyckelord :Barn och unga; elever; identifiering; psykisk ohälsa; skolhälsovård; skolsköterskan; systematik litteraturöversikt; Children and youth; students; identifying; mental illness; school health care; school health service; school nurse; systematic literature review;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar är ett växande problem. Skolsköterskan befinner sig i position att tidigt kunna identifiera den psykiska ohälsan bland unga då hens arbete innefattar att möta alla elever och bedriva hälsofrämjande arbete. LÄS MER

 2. 2. "Sju av fyra" - är det verkligen möjligt? : En systematisk litteraturstudie om svårigheter inom matematikområdet bråk.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA); Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Lovisa Schuller; Caroline Gunnarsson; [2018]
  Nyckelord :concrete level; semiconcrete level; semiabstract level; abstract level; the gap; bråkräkning; konkret; abstrakt; svårigheter;

  Sammanfattning : Det här är en systematisk litteraturstudie med inriktning mot skolans lägre åldrar. Studiens syfte är att undersöka vilka svårigheter eleverna möter när de arbetar med området bråk i matematiken. LÄS MER

 3. 3. How Do Occupational Therapists Work with Cognitive Interventions in Psychiatry and Mental Health? A Systematic Literature Review

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för rehabilitering

  Författare :Lillie-Marie Hogan; [2018]
  Nyckelord :Cognition; medical; occupational therapy; psychiatric; review; treatment;

  Sammanfattning : Background: While cognition is the dominant view of understanding in psychology, there appear to be few occupational therapy interventions within this field that are cognitive. Objective: A systematic literature review was conducted to identify how occupational therapists work with interventions that are cognitive in the field of psychiatry and mental health internationally. LÄS MER

 4. 4. Patientinformation inom intensivvården - En litteraturstudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Josefin Syrén; Jennifer Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Patient; intensive care; experiences; information; Patienter; intensivvård; upplevelser; information;

  Sammanfattning : Bakgrund: En intensivvårdspatient befinner sig i en högteknologisk miljö med behov av flera medicintekniska interventioner. Intensivvårdssjuksköterskan har som ansvar att förmedla information till patienten om vad som händer, planeras och varför. LÄS MER

 5. 5. Att leva med inflammatorisk tarmsjukdom

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erik Ahl; Linnea Andersson; [2018]
  Nyckelord :Crohns sjukdom; dagligt liv; IBD; inflammatoriska tarmsjukdomar; påverkan; ulcerös kolit; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är de vanligaste förekommande inflammatoriska tarmsjukdomarna (IBD), vilka är kroniska och går i skov. Sjukdomarna är mest utbredda i västvärlden, drabbar främst yngre människor samt har en ökande incidens. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet systematic literature review.

Din email-adress: