Sökning: "systematic literature review"

Visar resultat 1 - 5 av 639 uppsatser innehållade orden systematic literature review.

 1. 1. Hur ökas följsamheten till handhygienrutiner på vårdcentral?- en systematisk litteraturöversikt.

  Magister-uppsats,

  Författare :Malin Edh; Julia Sorzano- Sköld; [2017-01-05]
  Nyckelord :Systematisk litteraturöversikt; handhygien; följsamhet; intervention; review; hand hygiene; compliance;

  Sammanfattning : SammanfattningBakgrund: Vårdrelaterade infektioner och spridning av multiresistenta bakterier är idagallvarliga problem som till stor del skulle kunna undvikas med en ökad följsamhet tillhandhygien hos sjukvårdspersonal. På vårdcentraler har man de senaste åren sett spridning avresistenta bakterier samtidigt som det utförs alltmer komplicerade procedurer på vårdcentral. LÄS MER

 2. 2. Design and Construction of Chassis for Uniti L7e Vehicle

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Pavan Kumar Pavan Kumar Maareddygari; Anoop Anoop Bharadwaj Yellambalse Prem Kumar; [2017]
  Nyckelord :L7e category European Vehicle; Uniti Sweden AB; Pro-con analysis; QFD Quality function deployment ; CAD software CATIAV5R19; ANSYS 15.0 software; static structural stability.;

  Sammanfattning : Chassis is the primary structural component of an automobile. It is the main supportingstructure of a vehicle to which all other systems like braking, suspension and differential areattached. In this thesis, a methodology for L7e category vehicle chassis design and structuralstability analysis is presented. LÄS MER

 3. 3. Vårdhund : Ett icke-farmakologiskt behandlingsalternativ för personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Angelica Åhman; Louise Söderström; [2017]
  Nyckelord :Animal assisted therapy; dementia; therapy dog; quality of life; non-pharmaceutical treatment; review;

  Sammanfattning : Background:Animal-assisted interventions (AAI) first came about in the US in the 1960s and was primarily used in child psychiatry. Since then it has evolved and spread to other countries and to other disciplines in health care. In Sweden AAI is used in some institutions for people living with dementia and is a popular feature among the residents. LÄS MER

 4. 4. Våld i samkönade relationer – En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Amanda Borgenhede; Ida Larsson; [2016-11-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Background: Violence is today recognized as a major public health problem worldwide. However, homosexual women or men have rarely been included in studies of domestic violence, although research suggests that it is as common as in heterosexual relationships. LÄS MER

 5. 5. Fusk vid provskrivning online vad säger forskningen?

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Maria Lingaas; [2016-09-29]
  Nyckelord :onlineprov; fusk; hederskodex; campuskultur; lärandekultur;

  Sammanfattning : Online education is sometimes considered an inferior alternative, since cheating is believed to be more common online than in the traditional classroom. This essay is a review of research on cheating in online examinations. The purpose is, based on the overall research, to study the possibilities of dealing with this problem. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet systematic literature review.

Din email-adress: