Sökning: "systematic literature review"

Visar resultat 1 - 5 av 752 uppsatser innehållade orden systematic literature review.

 1. 1. Lärande med digitala verktyg på publika kunskapsinstitutioner En litteraturstudie utifrån grounded theory

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Jonas Karlén; [2017-09-04]
  Nyckelord :Lärande; informations- och kommunikationsteknologi IKT ; publika kunskapsinstitutioner; digitala verktyg; museum; science centers; interaktivitet; social interaktion; informellt lärande; grounded theory;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis is to provide an overview of how recent years of research describe learning with digital tools in public knowledge institutions. The overall research question is: How is learning with digital tools at public knowledge institutions described in current re-search?The study relates to a background in the fields of learning, learning in public knowledge institutions, learning with digital tools and learning with digital tools in public knowledge institutions. LÄS MER

 2. 2. Upplevelser av att vara amputerad

  Magister-uppsats,

  Författare :Linnea Leyton; Stina Persson; [2017-08-09]
  Nyckelord :Life experiences; Amputation; Nursing; Patient Centered Care; Perioperative Nursing; theatre nurse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Amputation är ett livsbevarande ingrepp som kan vara indikerat av olika anledningar. Det sker cirka 3000 amputationer av nedre extremitet per år i Sverige och orsakerna till amputation är svåra att begränsa och förebygga vilket gör det till ett ingrepp som kommer fortsätta vara vanligt även i framtiden. LÄS MER

 3. 3. STIGMATISERING VID HÖRAPPARATANVÄNDNING – HAR DET FÖRÄNDRATS? EN BESKRIVANDE LITTERATURSTUDIE

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Aida Abdolalian; [2017-06-29]
  Nyckelord :Hörapparatanvändare; stigma; hörapparat; stigmatisering; skam; hörselnedsättning;

  Sammanfattning : Abstract:The ability to hear is important for self-image, function, social life, and personal domestic relationships. 360 million people worldwide have a hearing loss, and over one million Swedes have a subjective hearing loss. LÄS MER

 4. 4. BREDBANDSTYMPANOMETRI SOM ETT TILLSKOTT I DET AUDIOLOGISKA TESTBATTERIET En beskrivande litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Martina Holte; Sara Åkesson; [2017-06-28]
  Nyckelord :Bredbandstympanometri; absorption; reflektion; admittans; impedans; resistans; reaktans; audiologi; normativa värden; patologi; diagnostiskt verktyg;

  Sammanfattning : Purpose:The purpose is to partake of current research in wideband acoustic immittance and to review its’ value as a tool for diagnosing middle-ear pathologies in children and adults.Method:A systematic search of the literature has been conducted through several finders in order to include all relevant current research. LÄS MER

 5. 5. Efterfrågan på arbetsplatsparkering - En systematisk forskningsöversikt av styrmedels effekter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Felix Stööp Lindgren; Johan Wedberg; [2017-06-12]
  Nyckelord :arbetsplatsparkering; styrmedel; hållbar mobilitet; hållbar utveckling; pendling;

  Sammanfattning : This study is a systematic literature review paper which aims to present an overview over the last years research in the EU, Norway and Switzerland that deals with workplace parking. This has been done with a systematic search through the scientific search engines Scopus and Google Scholar. The keyword phrase used was “workplace AND parking”. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet systematic literature review.

Din email-adress: