Sökning: "teckenspråk bilder"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden teckenspråk bilder.

 1. 1. Lärarens kommunikation med elever som har en hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Veronika Högnelid; [2015]
  Nyckelord :Hörselnedsättning; Utvecklingsstörning; Kommunikation; Alternativ kommunikation;

  Sammanfattning : Jag vill med studien undersöka, beskriva och analysera hur lärare som möter elever med hörselnedsättning löser de kommunikativa problem som uppstår i mötet med dessa elever. I studien används en kvalitativ metod. Studien baseras på ett sociokulturellt perspektiv på lärande och har inspirerats från hermeneutiken. LÄS MER

 2. 2. Undervisning i taluppfattning i grundsärskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Cecilia Bech; [2010]
  Nyckelord :Taluppfattning; särskolan; arbetssätt; funktionshinder; hjälpmedel; laborativ matematik;

  Sammanfattning : I denna studie undersöker jag hur fem pedagoger i särskolan anser att de undervisar i taluppfattning om de naturliga talen i matematik. För att få svar på detta har jag intervjuat fem pedagoger som arbetar i särskolan. Det jag kom fram till är att man inte använder sig av någon speciell metod i särskolan för att nå eleverna lättare. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet teckenspråk bilder.

Din email-adress: