Sökning: "trädgårdsdesign"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet trädgårdsdesign.

 1. 1. Frösådd på kyrkogårdar : användning och tillvägagångssätt

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. Of Landscape Architecture, Planning and Management

  Författare :Catherine Hansson; [2017]
  Nyckelord :kyrkogård; trädgårdsdesign; design; frösådd; direktså; plantering; ängslik plantering; naturlik plantering;

  Sammanfattning : Ett designuppdrag för askgravplatser i Fridlevstads församling 2016 visade på svårigheterna att möta kraven på hög standard och kvalitet med små ekonomiska medel. En inspirerande föreläsning med Nigel Dunnett samma höst gav ideer om en eventuell lösning på problemet genom att använda sig av samma teknik som Dunnett själv använder: frösådder. LÄS MER

 2. 2. Skolträdgårdar på Gotland -vilka rekommendationer influerade deras utformning och innehåll?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Matilda Hellström; [2016-06-08]
  Nyckelord :Historical school gardens; Gotland; garden design; fruit trees; horticultural statistics; berry bushes; historiska skolträdgårdar; historiska lärarträdgårdar; trädgårdsdesign; fruktträd; bärbuskar; hortikulturell statistik;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Trädgårdens och Landskapsvårdens Hantverk, 15 hp, 2016.... LÄS MER

 3. 3. Förslag till tidstypisk efterbildning och restaurering av en trädgård i Söderhamn : Byggd på studier om egnahemträdgårdar och trädgårdsmästaren Rudolf Abelin

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Anna Nordmark; [2016]
  Nyckelord :Garden design; recreate; own-home garden; Rudolf Abelin; Trädgårdsdesign; återskapa; egnahem trädgårdar; Rudolf Abelin;

  Sammanfattning : The purpose behind this thesis is to create a design proposal for how a present day garden created at the early 1900 can be recreated to its original design. In order to do so, the style of the garden specified to this era must be defined along with an inventory of the plants. LÄS MER

 4. 4. Praktfulla perennplanteringar : gestaltningsförslag till en privatträdgård

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Martina Carman; [2016]
  Nyckelord :trädgårdsdesign; gestaltningsförslag; perennplanteringar; rådjur; växtförslag;

  Sammanfattning : Kandidatarbetet gick ut på att göra gestaltningsförslag till två planteringar i en villaträdgård som är belägen i Floda. Även om de två planteringarna hade skilda förutsättningar skulle det finnas en samhörighet mellan de två. LÄS MER

 5. 5. N’tendele : att designa en ekologisk trädgård i Moçambique

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emilie Mattsson; Maria Rudling; [2015]
  Nyckelord :ekolodge; ekoturism; trädgårdsdesign; Malawisjön; Niassa; Moçambique;

  Sammanfattning : Vad innebär egentligen ekologisk trädgårdsde-sign, och hur kan det ta sig i uttryck på en plats där resurserna är extremt begränsade och kom-munal strategi för energi, vatten och avlopp helt saknas? Denna uppsats presenterar ett gestalt-ningsförslag för utformningen av trädgården till N’tendele ekolodge i Meponda, norra Moçam-bique. Uppsatsen behandlar frågor rörande eko-turism som fenomen, ekologiska principer för trädgårdsdesign, liksom geografiska och sociala aspekter kopplade till platsens lokalisering. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet trädgårdsdesign.

Din email-adress: