Sökning: "trädgård"

Visar resultat 1 - 5 av 331 uppsatser innehållade ordet trädgård.

 1. 1. Villaträdgården. En undersökning av två 1920-talsträdgårdar i Alingsås

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Wingquist; [2017-06-30]
  Nyckelord :1920s gardens; garden city; garden elements; garden; 1920- talsträdgårdar; trädgårdsstad; trädgårdselement; trädgård;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2017.... LÄS MER

 2. 2. Värderingsmodell för allmogeträdgården. En studie av gården Anestorps trädgård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Annie Bolmgren; [2017-06-30]
  Nyckelord :peasants garden; valuation model; propagation; heritage; horticultural history; inventory; allmogeträdgård; värderingsmodell; bondens trädgård; odlingshistoria; inventering; värderingsmodell; växtförökning;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motträdgårdens hantverk, 2017.... LÄS MER

 3. 3. En trädgård för grön rehabilitering. Gestaltningsförslag för skydd och ro.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Sundin; [2017-06-20]
  Nyckelord :Healing garden; health design; supportive environments; nature-based rehabilitation; rehabiliteringsträdgård;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motträdgårdens hantverk, 2017.... LÄS MER

 4. 4. En grönskande trädgård i staden : ett gestaltningsförslag för en studentnationsträdgård i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Helen Gunnarsson; Emma Wikström; [2017]
  Nyckelord :gestaltning; landskapsarkitektur; slitage; studenter; trädgård;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att gestalta en studentnationsträdgård så att den tillmötesgår de krav som ställs på platsen i form av slitagetålighet och flexibel användning. Detta uppnås genom en designprocess uppdelad i förstudie och gestaltning. LÄS MER

 5. 5. Velayat park : En plats för gränsöverskridande möten mellan människor med olika socioekonomisk status

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Arkitektur och vatten

  Författare :Hamon Abbasi; [2017]
  Nyckelord :Brownfield; persian gardens; qanats; urban planning; urban form; urban development; urban landscape; identity; green space; public space; socio-economic problems; Urban form; urbanmorfologi; stadsplanering; identitet; socioekonomi; Space syntax; Iran; Teheran; persisk trädgård; park;

  Sammanfattning : Tehran, the capital of Iran has undergone major urbanization in the last century, which has caused uncontrollable urban growth. Poor regulation and control of this growth has given rise to environmental problems including high air and water pollution. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet trädgård.

Din email-adress: