Sökning: "trädgård"

Visar resultat 1 - 5 av 337 uppsatser innehållade ordet trädgård.

 1. 1. Utevistelse och personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Markus Hedin; Hanna Latomaa; [2018]
  Nyckelord :demens; hortikulturell terapi; litteraturöversikt; trädgård; vårdare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomar drabbar människor över hela värden och har stor påverkan på de drabbades liv. Demenssjukdomar påverkar deras närstående, aktivitet, omgivning och erfarenhet av utevistelse. LÄS MER

 2. 2. Riktlinjer för hur man kan skapa hälsoträdgårdar för utlandsveteraner med PTSD

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emma Olsson; [2018]
  Nyckelord :hälsoträdgård; posttraumatisk stressyndrom; restorativa miljöer; utlandsveteraner; miljöpsykologi; trädgårdsterapi;

  Sammanfattning : I nuläget finns det ingen hälsoträdgård i Sverige för utlandsveteraner med posttraumatisk stresssyndrom. PTSD är en långvarig reaktion på en traumatisk händelse och leder ofta till suicidrisk, depression och missbruk för den som drabbas. LÄS MER

 3. 3. En fristad? : asylsökandes perspektiv på utemiljön vid boende

  Magister-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Anna-Karin Nord; [2018]
  Nyckelord :Flyktingförläggning; asylboende; utemiljö; trädgårdskultur;

  Sammanfattning : Under de senaste åren har vi sett en strid flyktingström komma till Sverige. Människor placeras i stora boenden som i vissa fall är utdömda för annan verksamhet. Fokus har legat på att få in många personer på liten yta och få allt det praktiska att fungera. Utemiljöns utformning har det inte funnits kunskap, tid eller pengar till. LÄS MER

 4. 4. Villaträdgården. En undersökning av två 1920-talsträdgårdar i Alingsås

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Wingquist; [2017-06-30]
  Nyckelord :1920s gardens; garden city; garden elements; garden; 1920- talsträdgårdar; trädgårdsstad; trädgårdselement; trädgård;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2017.... LÄS MER

 5. 5. Värderingsmodell för allmogeträdgården. En studie av gården Anestorps trädgård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Annie Bolmgren; [2017-06-30]
  Nyckelord :peasants garden; valuation model; propagation; heritage; horticultural history; inventory; allmogeträdgård; värderingsmodell; bondens trädgård; odlingshistoria; inventering; värderingsmodell; växtförökning;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motträdgårdens hantverk, 2017.... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet trädgård.

Din email-adress: