Sökning: "trädgård"

Visar resultat 1 - 5 av 335 uppsatser innehållade ordet trädgård.

 1. 1. Utevistelse och personer med demenssjukdom

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Markus Hedin; Hanna Latomaa; [2018]
  Nyckelord :demens; hortikulturell terapi; litteraturöversikt; trädgård; vårdare;

  Sammanfattning : Bakgrund: Demenssjukdomar drabbar människor över hela värden och har stor påverkan på de drabbades liv. Demenssjukdomar påverkar deras närstående, aktivitet, omgivning och erfarenhet av utevistelse. LÄS MER

 2. 2. Villaträdgården. En undersökning av två 1920-talsträdgårdar i Alingsås

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Wingquist; [2017-06-30]
  Nyckelord :1920s gardens; garden city; garden elements; garden; 1920- talsträdgårdar; trädgårdsstad; trädgårdselement; trädgård;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot trädgårdens hantverk, 2017.... LÄS MER

 3. 3. Värderingsmodell för allmogeträdgården. En studie av gården Anestorps trädgård

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Annie Bolmgren; [2017-06-30]
  Nyckelord :peasants garden; valuation model; propagation; heritage; horticultural history; inventory; allmogeträdgård; värderingsmodell; bondens trädgård; odlingshistoria; inventering; värderingsmodell; växtförökning;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motträdgårdens hantverk, 2017.... LÄS MER

 4. 4. En trädgård för grön rehabilitering. Gestaltningsförslag för skydd och ro.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Malin Sundin; [2017-06-20]
  Nyckelord :Healing garden; health design; supportive environments; nature-based rehabilitation; rehabiliteringsträdgård;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning motträdgårdens hantverk, 2017.... LÄS MER

 5. 5. Kan en trädgård göra skillnad? : studie om betydelse av en anpassad utemiljö i det dagliga arbetet med människor med ASD

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lisa Asp; [2017]
  Nyckelord :ASD; särskilda belastningsfaktorer; daglig verksamhet; sinnesstimulering; terapiträdgård; salutogen; habilitering;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats ska belysa vilken betydelse en anpassad utemiljö har för det dagliga arbetet med människor med en intellektuell funktionsnedsättning och en diagnos inom autismspektrumet (ASD). Resultatet baseras på en litteraturstudie och informella intervjuer med yrkesverksam personal med olika befattningar på dagliga verksamheter. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet trädgård.

Din email-adress: