Sökning: "trädgård"

Visar resultat 1 - 5 av 288 uppsatser innehållade ordet trädgård.

 1. 1. Att planera en museiträdgård : Glimmingehus som fallstudie

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Sandra Eliasson; [2017]
  Nyckelord :historisk trädgård; medeltida trädgård; trädgårdsrekonstruktion; trädgårdsarkeologi;

  Sammanfattning : Det här arbetet har undersökt hur en trovärdig historisk trädgård skulle kunna implementeras i museiverksamheten vid Glimmingehus, som är en medeltidsborg i högreståndsmiljö på Österlen i Skåne. Uppsatsen börjar med att sätta Glimmingehus i sin historiska kontext. LÄS MER

 2. 2. Vagnmakeriet i förändring. En trädgårdshistorisk undersökning

  M1-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Kajsa Sjökvist; [2016-11-21]
  Nyckelord :Nora; Trädgårdskonst; Trädgårdar;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av högskoleexamen iKulturvård, Trädgårdens hantverk och design, 10 hp,2015.... LÄS MER

 3. 3. Gestaltning med ätbara växter : ett förslag för en nyanlagd villatomt i Eskilstuna

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Fanny Hellström; [2016]
  Nyckelord :trädgård; växtgestaltning; ätbara växter; landskapsarkitektur; gestaltningsförslag; stadsodling; villaträdgård; livsstil; frukt och bär;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att gestalta en befintlig villaträdgård med enbart ätbara växter. Förutom att ge skörd ska trädgården också vara en njutbar oas för den boende, med höga estetiska värden, sköna platser att vistas på och övriga funktioner som en privat trädgård kan förväntas bidra med. LÄS MER

 4. 4. Utomhusvistelse och trädgårdsaktiviteter för äldre på äldreboende : en studie på tre äldreboende i Malmö

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Julia Johansson; [2016]
  Nyckelord :utemiljö; natur; hälsa; äldre; äldreboende; odling; trädgårdsterapi; trädgårdsaktiviteter;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilka möjligheter till trädgårdsaktivitet som ges på tre äldreboende i Malmö samt att undersöka om personalen upplever att utomhusvistelse och trädgårdsaktiviteter kan vara ett positivt inslag i de äldres vardag. För att besvara detta genomfördes intervjuer på tre olika äldreboende i Malmö där frågor om äldre, trädgård och aktiviteter ställdes. LÄS MER

 5. 5. Playscape

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Afrodita Lindblom; [2016]
  Nyckelord :Förskola; Kvarteret Framnäs;

  Sammanfattning : Uppgift: Gestalta en förskolebyggnad på en tomt i Solna. Uppgiften kopplas till en utmaning som följer med dagens ökade bostadsbehov där förskolor oftast placeras i tätt bebyggda områden. En följd av detta är att många förskolor har små gårdar och få platser för fri lek. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet trädgård.

Din email-adress: