Sökning: "up or out"

Visar resultat 1 - 5 av 2158 uppsatser innehållade orden up or out.

 1. 1. Vad gör kommunen på Facebook? Kommunala kommunikatörers kommunikation på Facebook och gensvaret från medborgarna kopplat till medborgarengagemang

  Magister-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Madeleine Wendel; [2017-09-04]
  Nyckelord :sociala medier; Facebook; kommun; medborgarengagemang; kommunikatör;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the municipal communicators’ communication on the mu-nicipal Facebook pages and the citizens' response to it, with aim to explain and understand how dif-ferent kinds of content relates to the variation of engagement. This is consolidated by research ques-tions about how the municipal communicators use Facebook and how they reply to the feedback they get from the citizens, how the response in terms of comments, likes and shares, in addition to the different posts on the Facebook page, relate to a variation of citizen engagement. LÄS MER

 2. 2. Motivationsfaktorer - Konsult eller anställd, har det någon betydelse?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Charlotte Johansson; Emilia Clarholm; [2017-03-02]
  Nyckelord :Motivation; job satisfaction; Self Determination Theory;

  Sammanfattning : Background: Motivation and job satisfaction have been popular research topics in previousliterature, which has resulted in multiple motivation theories such as Maslow and Herzbergs'stheory. However we base this study on Richard M. Ryan and Edward L. LÄS MER

 3. 3. Kulturfolk, barbarer och gulaschbaroner En studie av svenska läroverkselevers syn på första världskriget 1913-1917

  Master-uppsats,

  Författare :Roger Johansson; [2017-02-06]
  Nyckelord :Första världskriget; Sverige; neutralitet; ideal;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine the student examination essays of Swedish student at the Läroverk from 1913-1917 in order to find out the opinions of the students regarding world war I and its impact on Sweden, with particular focus on the opinion of the warring parties and on the ideals that the students hail as good or bad.Through a qualitative, hermeneutic method 60 essays by students from Karlstad and Luleå are examined. LÄS MER

 4. 4. News or Nonsense? En kvantitativ innehållsanalys av livevideosändningar på Facebook

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Gunnar Fägerlind; Tobias Kjellberg; Jonathan Otter; [2017-01-31]
  Nyckelord :journalistisk etik; livevideosändning; Live reporting; social media; facebook; nyhetsvärdering;

  Sammanfattning : Title:News or Nonsense? – en kvantitativ innehållsanalys av livevideosändningar på FacebookAuthors:Gunnar Fägerlind, Jonathan Otter och Tobias KjellbergSubject:Undergraduate research paper in journalism studies, Dept. of journalism, media and communication, (JMG) Gothenburg universityTerm:Fall 2016Supervisor:Mathias A. LÄS MER

 5. 5. Andra sidan är ni klara? En kvantitativ innehållsanalys av kvällstidningarnas framställning av fotbollssupportrar

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Victor Bomgren; Karl Jansson; David Jespersson; [2017-01-31]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Authors: Victor Bomgren, Karl Jansson & David JesperssonTitle: Andra sidan är ni klara? Level: Bachelor of Journalism Location: University of Gothenburg Language: SwedishNumber of pages: 46A lot has been said about football fans. And a lot has been said about what is being said about fotball fans. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet up or out.

Din email-adress: