Sökning: "vad är förväntningar"

Visar resultat 1 - 5 av 1103 uppsatser innehållade orden vad är förväntningar.

 1. 1. Vi ville vara rustade inför förlossningen - En kvalitativ studie om föräldrautbildning som förberedelse inför förlossningen

  Magister-uppsats,

  Författare :Lisa Bokne; Alice Wåhlberg; [2018-01-19]
  Nyckelord :Barnmorska; föräldrautbildning; trygghet; stöd; empowerment; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: A majority of first-time expectant parents participate in parenthood education classes led by midwives. The aim of the parenthood education classes is to support first-time expectant parents and provide them with strategies to be able to cope with pregnancy, delivery and parenthood. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogiskhandledning i grundskolan

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Zivana Nilsson; [2018]
  Nyckelord :Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Abstrakt Zivana Nilsson (2015) Specialpedagogisk handledning i grundskolan. Specialpedagogpro-grammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola. LÄS MER

 3. 3. Sänkta förväntningar- vägen till lycka? - En kvantitativ studie av sambandet mellan förväntningar, subjektivt välbefinnande och Locus of Control.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Lindström; Joanna Sjödahl; Charlotte Säfström; [2018]
  Nyckelord :High expectations; Low expectations; Locus of Control; Subjective Well Being; Positive psychology; Age; Social Sciences;

  Sammanfattning : Den här studien syftar till att undersöka sambandet mellan faktorerna Locus of Control (LOC), förväntningar på framtiden och subjektivt välbefinnande. Tidigare forskning har visat på att intern LOC korrelerar med högt välbefinnande och extern LOC korrelerar med lågt välbefinnande. LÄS MER

 4. 4. Avvikelsehantering i Byggproduktion för Främjande av Systematisk Erfarenhetsåterföring : En Fallstudie hos Skanska AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Erik Åhlander; [2018]
  Nyckelord :Avvikelsehantering; kvalitetsutveckling; erfarenhetsåterföring;

  Sammanfattning : En ständigt föränderlig marknad tvingar företag med långsiktiga strategier och målsättningar till flexibilitet. Möjligheten att identifiera förändringar i marknaden och ständigt förbättra organisationen anses vara en stark framgångsfaktor bland större organisationer som långsiktigt vill vara attraktiva bland sina kunder. LÄS MER

 5. 5. En kartläggning av medarbetarsamtal i två organisationer : En studie mellan två organisationers medarbetarsamtal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Fredrik Johansson; Philip Meiton; [2018]
  Nyckelord :Medarbetarsamtal; utvecklingssamtal; utvärdering; verksamhetsutveckling; personlig utveckling.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att göra en kartläggning av två organisationers medarbetarsamtal. Förutsättningarna för de olika organisationerna skiljer sig på flera plan då de verkar i olika branscher, antalet anställda och geografisk placering i Sverige. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vad är förväntningar.

Din email-adress: