Sökning: "vad är förväntningar"

Visar resultat 1 - 5 av 1087 uppsatser innehållade orden vad är förväntningar.

 1. 1. Vi ville vara rustade inför förlossningen - En kvalitativ studie om föräldrautbildning som förberedelse inför förlossningen

  Magister-uppsats,

  Författare :Lisa Bokne; Alice Wåhlberg; [2018-01-19]
  Nyckelord :Barnmorska; föräldrautbildning; trygghet; stöd; empowerment; kvalitativ innehållsanalys;

  Sammanfattning : Background: A majority of first-time expectant parents participate in parenthood education classes led by midwives. The aim of the parenthood education classes is to support first-time expectant parents and provide them with strategies to be able to cope with pregnancy, delivery and parenthood. LÄS MER

 2. 2. Vårdkvalitet ur patientens perspektiv - för en förbättrad patientdelaktighet

  Magister-uppsats,

  Författare :Rebecka Gustafsson; Camilla Spetz; [2017-12-27]
  Nyckelord :Quality of care; person-centered care; patient; participation;

  Sammanfattning : Introduction Today the health care system is more than ever, applied to ask what the patients wants. Thisis a new approach of how to deliver care. It is more than the outcome of care that matters. Therefore it isimportant that quality of care is seen from different perspectives, the patients as well as the healthorganization. LÄS MER

 3. 3. CHEF PÅ DISTANS – ATT FÖREBYGGA PSYKOSOCIAL OHÄLSA En verksamhets upplevelser av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Sara Svärdsén; [2017-09-25]
  Nyckelord :Arbetsbelastning; distansledarskap; kommunikation; psykosocial ohälsa; stöd; handlingsutrymme;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka vad chefer på distans i en verksamhet påTrafikverket, kan arbeta med för att förebygga psykosocial ohälsa. Detta genomatt göra en kartläggning av chefernas och medarbetarnas upplevelser kring denorganisatoriska och sociala arbetsmiljön. LÄS MER

 4. 4. ”Vi gör det tillsammans” En kvalitativ studie om mellanchefens betydelse och välmående i organisationen sett ur de anställdas, mellanchefens och toppchefens perspektiv

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Elin Zakariasson; Matilda Edvardsson Karlsson; [2017-08-30]
  Nyckelord :mellanchef; ledarskap; anställda; följare; klämd roll; viktig roll; ödmjukhet; sociala relationer; stöd;

  Sammanfattning : Till följd av dagens krav i arbetslivet och decentralisering i företag har mellanchefen fått ett större ansvarsområde och fler arbetsuppgifter på sitt bord. Det kan medföra en högre arbetsbelastning på mellanchefen vilket i sin tur kan innebära att mellanchefsrollen upplevs som klämd mellan de anställda och högre ledning. LÄS MER

 5. 5. Leveransalternativ - En konsumentundersökning om leveransalternativ i urban miljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sanna Jansson; Tilda Hjertberg; [2017-08-17]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BakgrundDen fortgående urbaniseringen i städer leder till en ökad efterfrågan på varor och transportervilket bidrar till miljömässiga påfrestningar. Med en ökad medvetenhet om miljöproblematikenbörjar städer ställa om mot en mer hållbar utveckling. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet vad är förväntningar.

Din email-adress: