”Är det där ett hav eller?” : En undersökning om ungdomars tolkning av pictogram

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Konstfack/IBIS - Institutionen för bild- och slöjdpedagogik

Sammanfattning: AbstraktDenna undersökning fokuserar på en variant av särskolans bildspråkliga kommunikation,pictogram, i syfte att utveckla en mer inkluderande bildundervisning i grundskolan. Vidareundersöks hur bilderna tolkas av personer som aldrig mött dessa bilder förr. Har bilderna etttydligt kommunikativt innehåll?För att få ett så brett underlag som möjligt för studien har jag mig använt mig av enmetodkombination med en fokusgrupp. Fokusgruppen består av några ungdomar igymnasieåldern.Utifrån det kollektiva samarbete deltagandet gjorde fick jag svar på min frågeställning.Med hjälp av resultatet av min undersökning har jag utformat ett pedagogiskt verktyg i formav ett memoryspel. Spelets mening är att lära, tolka och förstå bildernas betydelse genominteraktion med andra och genom lek. Spelandet blir nyckeln till förståelsen avpictogrambildernas betydelseNedanstående punkter binder samman resultatet av min undersökning av pictogrambildernamed memoryspelet som jag gjorde i min gestaltning och dess pedagogiska syfte.1. Bilder som kan avläsas direkt.2. Bilder som kan förstås när de blivit förklarade och kopplade till ett begrepp man kan.3. Bilder som visar abstrakta begrepp som helt enkelt måste läras in i ett sammanhang.1

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)