Brorsa eller pral? Om ord från romani i Stockholmsslangen : En undersökning av slangord med romskt ursprung i svensk skönlitteratur under perioden 1870-1960

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

Författare: Åsa Gillsund; [2016]

Nyckelord: romani; slang;

Sammanfattning: I en korpusundersökning undersöks frekvensen av slangord med romskt ursprung i svenskan. Jag har valt att undersöka svenska slangord med romskt ursprung för att se hur många de kan vara i förhållande till andra slangord, och valt att göra detta i en korpusunder-sökning med hjälp av sökord. Jag har fyra frågeställningar som kan besvara frågan om fördelning mellan slangord med olika ursprung och fördelning över olika typer av ord som kan delas in i ämnesgrupper. Jag har också velat se på förändring i antal romska slangord över tid för att få reda på om de är många. Resultatet visar att det är en jämn fördelning av romska ord i uppdelning på två av tre ämnesgrupper och även till antal i förhållande till jämförelsegruppen av slangord.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)