Sökning: "360-avtal i musikbranschen"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden 360-avtal i musikbranschen.

 1. 1. 360-Avtal i Musikbranschen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Wilhelm Blom; Rikard Matsson; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Någonting som blir allt vanligare inom musikbranschen i relationen mellan bolag och artist är så kallade 360-avtal, vilket innebär ett heltäckande avtal. Teoriböckerna säger att i ett 360-avtal ska allting från inspelning, mixning och master, till marknadsföring och distribuering till hela livesidan komma från en och samma aktör. LÄS MER

 2. 2. Hur liten kan bli stark i den konkurrerande musikbranschen : En fallstudie av Company TEN

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Atena Banisaid; [2013]
  Nyckelord :Brand identity; positioning; network; virtual world; communication; branding strategy.; Company TEN; musikbranschen; varumärke; relationer och nätverk; marknadskanaler;

  Sammanfattning : Syfte Syftet med detta arbete är att beskriva och analysera hur Company TEN bygger och kommunicerar sitt varumärke och hur de uppfattas av andra företag. Avsikten är att även beskriva och analysera hur företagets nätverksrelationer används och bidrar till varumärkesmarknadsföringen. LÄS MER