Sökning: "Emma Bouvin-Karlsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Emma Bouvin-Karlsson.

  1. 1. När öronen blir ögon : Allmän litteraturöversikt om sjuksköterskors upplevelser av digitala möten.

    Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för hälsa, vård och välfärd

    Författare :Angelica Sundlöf; Emma Bouvin-Karlsson; [2023]
    Nyckelord :;

    Sammanfattning : .... LÄS MER