Sökning: "Inga Juhl"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Inga Juhl.

  1. 1. Att leva med bipolär sjukdom : en intervjustudie

    M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

    Författare :Maria Juhl; [2013]
    Nyckelord :bipolär sjukdom; mani; depression;

    Sammanfattning : Bipolär sjukdom (BS) är en kronisk sjukdom med återkommande perioder av mani och depression. Den bryter oftast fram i tonåren men i många fall diagnostiseras den inte förrän patienten är runt 30 år. LÄS MER