Sökning: "Mattias Kahraman"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Mattias Kahraman.

 1. 1. Svensk Kod för Bolagsstyrning : Förändring/förbättring av intern kontroll i svenska bolag

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Samuel Meytap; Mattias Kahraman; [2007]
  Nyckelord :Svensk Kod för Bolagsstyrning; intern kontroll;

  Sammanfattning : På senare år har bolagsstyrningen fått en allt större uppmärksamhet. Orsaken är främst de företagsskandaler som har inträffat i USA med bolag som Enron och WorldCom, och i Europa med bolag som Barings Bank, Royal Dutch och Skandia. LÄS MER

 2. 2. Household Indebtedness in the Small House Market : Regional Sensitivity Analysis of Sweden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi; Högskolan i Jönköping/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Mattias Kahraman; Johnny Esper; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Recently the small house market has been extensively discussed by the market participants and media. Whether the small house owners afford to occupy their current house due to any market changes, especially after the Central Bank announced an increase in the interest rate during 2007. LÄS MER