Alternativa tillverkningsmetoder och material för tändsystem i understödsvapen

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

Författare: Annika Holmberg; [2014]

Nyckelord: precisionsgjutning; pressgjutning; formsprutning;

Sammanfattning: Examensarbetet utfördes på Saab Dynamics, ett företag där man har framtagning av bland annat understödsvapen. Produkterna är under ständig förnyelse och utveckling, i strävan efter ständig förbättring. Projektet handlade om att undersöka möjligheterna att ta fram tändsystemsdetaljer till ett lägre pris med funktionsmässigt tillräckliga egenskaper. Under arbetet undersöktes en rad olika tillverkningsmetoder och material teoretisk för att finna lämpliga alternativ till ersättande framtagningsmetoder. Bland annat analys av precisionsgjutning i zink, ett förslag som redan var under diskussion på företaget. Genom att ta del av kunskap på företaget, så väl som information och erfarenhet av leverantörer, relevanta för uppdraget, kunde projektet fortskrida. Prototyper har tagits fram med friformsframställning för att ge en bättre bild av möjligheterna med metoden och även utsikterna för tillverkning genom formsprutning. Prototyperna testades för att ge en uppfattning om vilken hållfasthet som krävs i konstruktionen. Resultatet av projektet är ett flertal rekommendationer för hur olika komponenter i tändsystemet kan tillverkas till ett mer fördelaktigt pris. Metoder som rekommenderas är bland annat precisionsgjutning av zinklegering och formsprutning i plast med insats av annat material. Förslag ges på vilka förändringar som måste göras i konstruktion, vilka parametrar som måste tas hänsyn till under tillverkningsprocessen samt vilka material som är bäst lämpade och eventuella efterbearbetningar som måste genomföras.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)