Min oskuld - deras heder : En kvalitativ studie om utvecklandet av insatser kring hedersrelaterat våld och förtryck

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

Författare: Pommeline Bleeker; Julia Lindén; Lovisa Dahlström; [2016]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)