Sökning: "ordkombinationer"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet ordkombinationer.

 1. 1. Inte ett dugg eller bara nästan inte : en korpusanalys av kollokationer med partikeln vůbec i tjeckiskan

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Slaviska språk

  Författare :Ingrid Lindgren Andrén; [2020]
  Nyckelord :Korpusanalys; partiklar; kollokationer; tjeckiska; skriftspråk; talspråk.;

  Sammanfattning : I den här undersökningen studeras hur den tjeckiska partikeln vůbec används i kollokationer där den ursprungliga absoluta betydelsen begränsas. De ord som undersökts i kombination med vůbec är skoro, téměř, málem, takřka och bezmála, som alla kan översättas med ’nästan’. LÄS MER

 2. 2. Specialization of an Existing Image Recognition Service Using a Neural Network

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sara Ersson; Oskar Dahl; [2018]
  Nyckelord :Neural networks; Machine learning; Tensorflow; Google Cloud Vision; Image recognition; Neurala nätverk; Maskininlärning; Tensorflow; Google Cloud Vision; Bildigenkänning;

  Sammanfattning : To help combat the environmental impacts caused by humans this project is about investigating one way to simplify the waste management process. The idea is to use image recognition to identify what material the recyclable object is made of. A large data set containing labeled images of trash, called Trashnet, was analyzed using Google Cloud Vision. LÄS MER

 3. 3. Gesture-speech combinations in child language : Form, function, and how they relate to language acquisition

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för lingvistik

  Författare :Freya Eriksson; [2018]
  Nyckelord :gesture-speech combinations; language acquisition; complementary; supplementary; discourse; parent-child interaction; gest-ordkombinationer; språkutveckling; komplementär; supplementär; diskursiv; förälder-barninteraktion;

  Sammanfattning : The present study investigates children's production of gesture-speech combinations and how they relate to language acquisition. 16 children were observed at seven age points (0;9, 1;0, 1;3, 1;6, 1;9, 2;0 and 3;0), and their gesture-speech combinations were classified into the categories complementary, supplementary and discourse combinations. LÄS MER

 4. 4. Vitsar på ett andraspråk : I vad mån förstår andraspråkseleverna dem?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Solvig Johansson; [2015]
  Nyckelord :ordvitsar; humor; svenska som andraspråk; L2;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka andraspråksinlärares förståelse av språkliga skämt som ordvitsar och ordlekar i svenskan samt vilka bakgrundsfaktorer som påverkar inlärningen. Metoden har varit att spela upp ett monolog innehållande vitsar för grupper av elever som studerar svenska som andraspråk och som på ett frågeformulär uppger om de hör humor i vitsarna eller ej samt om de, vid nejsvar, förstår – eller inte förstår -  ord och meningar men inte något som är roligt i dem samt att sammanställa data från dessa insamlingar och göra jämförelser mellan startålder, studietid samt vistelsetid i Sverige och de erhållna svaren. LÄS MER

 5. 5. Kavata flickor och känsliga pojkar : Zur Übersetzung schwedischer Kollokationen ins Deutsche am Beispiel von zwei Sachtexten über schwedische Kinderliteratur

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Caroline Weiland; [2014]
  Nyckelord :translation; German; Swedish; collocation; base; collocator; collocative partners; recurrent word combinations; interference; culture-specific collocations; Übersetzung; Schwedisch; Deutsch; Kollokation; Basis; Kollokator; Kollokationspartner; Wortkombinationen; Interferenz; kulturspezifische Kollokationen; Übersetzungsprobleme; översättning; tyska; svenska; kollokation; basis; kollokator; kollokationspartner; ordkombinationer; interferens; kulturspecifiska kollokationer;

  Sammanfattning : This essay deals with translation changes and problems that occur when translating collocations, i.e. sequences of words that are usually combined such as work hard, from Swedish to German. Being an essential part of our communication, collocations are common both in everyday-life and in technical terminology. LÄS MER