Hur ser vi ut? : En studie om hur detaljhandelsföretag kan använda Employer branding i sin strategi för att ses som en attraktiv arbetsgivare

Detta är en Kandidat-uppsats från Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet; Örebro universitet/Handelshögskolan vid Örebro Universitet

Författare: Emma Erpén; Felicia Nässelblad; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)