Socialstjänstens arbete med mäns våld mot kvinnor : En litteraturstudie med fokus på FREDA som bedömningsmetod

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

Författare: Valentina Jamah; [2021]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)