Amorteringskravets påverkan på bostadsmarknaden : En kvalitativ studie om hur det utökade amorteringskravet påverkar bostadspriserna i Åre och Östersund

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

Författare: Malin Jönsson; Anna Hedin; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bostadspriserna har kraftigt ökat de senaste Åren i stora delar av Sverige. Ökningen av bostadspriserna har lett till högre skuldsättning. Något som Riksbanken, Regeringen och Finansinspektion ville påverka genom att införa ett utökat amorteringskrav som skulle minska den höga skuldsättningen. Kravet infördes den 1 mars 2018 som ledde till ökad amortering vid nya lån som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten för låntagare. Innan införandet av kravet målade media upp en bild om att bostadspriserna kommer sjunka vilket påverkade bostadsmarknaden och dess priser. I denna kvalitativa studie undersöks det utökade amorteringskravets påverkan på bostadspriserna i Åre och Östersund samt hur priserna kommer påverkas i framtiden. Som grund till studien är det fyra intervjuer med mäklare som är verksamma i Åre och Östersund. En förändring på marknaden skedde under hösten År 2017 i Östersund. Det var i samband med medias skrivande om amorteringskravet som bostadspriserna sjönk. Marknaden i Östersund blev trögare och priserna stannade upp. I Åre skedde förändringen strax innan införandet av det skärpta amorteringskravet År 2018. Där blev även marknaden trögare, det blev färre budgivningar och svårare att få säljare och köpare att enas om ett pris. Effekten som hittills kunnat konstateras är en långsammare marknad som resulterat i fler objekt ute samtidigt. Amorteringskravet har haft en liten påverkan på bostadsmarknaden vilket har lett till dämpade bostadspriser. Det är dock svårt att fastställa om det enbart beror på det utökade amorteringskravet eller marknadsaktörernas förväntningar. Framtiden ser ut att påverka de dyra och större objekten i Åre och Östersund. Dock är det i de större städerna som bostadspriserna framförallt kommer påverkas. De yngre som ännu inte har etablerat sig på bostadsmarknaden anses vara de som kommer drabbas mest.  

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)