Border Carbon Adjustments – Stuck between a rock and a hard place? : Border Carbon Adjustments legality under the GATT and the CBDR principle and the risk of norm collision.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Stockholms universitet/Juridiska institutionen

Författare: Bastian Ljunggren; [2020]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)