Patienters upplevelser av att vårdas under tvång på en psykiatrisk slutenvårdsavdelning

Detta är en Magister-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

Författare: Karin Hagdahl; Pauline Öström; [2023]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)