Aventurero o princesa: género en la literatura infantil y juvenil en España (2009-2013)

Detta är en Kandidat-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

Sammanfattning: Through a methodological analysis of the physical and psychological description of the main characters (and to some extent secondary characters) from a gender perspective in five award winning Spanish children books, this essay concludes that gender stereotypes are still cemented and reproduced in Spanish literature.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)