Owning Life - IPR in Biomaterials : The Legal Challenge to the Patent Eligibility of Human DNA

Detta är en Master-uppsats från

Författare: Aida Zellama; [2015]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)