Streamlined "Purchase to Payment" process

Detta är en Magister-uppsats från Umeå universitet/Institutionen för informatik

Författare: Rodica Balog; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)