Sökning: "högskolan gävle religion"

Visar resultat 1 - 5 av 331 uppsatser innehållade orden högskolan gävle religion.

 1. 1. Tre Kungligheter, Två kyrkor : En studie om hur Henry VIII, Mary I & Elizabeth I använde religion för mer makt.

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :David Brodin; [2022]
  Nyckelord :Reformation; Tudor; Anglikanism; Påve; Katolicism; Politisk Teologi; Politik; Religionslagar; Historia; Samhällsanalys; Henry VIII; Mary I; Elizabeth I;

  Sammanfattning : Uppsatsen studerar den engelska reformationen, dess huvudsakliga syfte är att visa hur forskningsområdet politisk teologi kan hjälpa elever i religion 2 eller högre på gymnasietatt inse hur historiska skeenden är användbara inom religiösa studier. Frågeställningarna och avgränsningarna ramar in projektet och binder det till Tudor-eran. LÄS MER

 2. 2. "Jag vill springa mot något, inte bort" : en religionsantropologisk och religionssociologisk undersökning av Stephen Kings filmserie DET som senmodern övergångsrit.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Tina Liebl; [2022]
  Nyckelord :övergångsrit; ungdomskultur; religion; att bli vuxen; film; tematisk analys; Arnold van Gennep; Thomas Ziehe;

  Sammanfattning : Den snabba samhällsutvecklingen har lett till nya möjligheter, men också nya utmaningar för ungdomar som står på tröskeln till vuxenvärlden. Livet för unga människor idag är i stor utsträckning präglat av val där idéer hämtas från den globala populärkulturen och digitala sociala forum, där detta tjänar som inspiration till att individualisera den egna livsåskådningen och identiteten. LÄS MER

 3. 3. ”Jag är själv inte särskilt troende, men jag tycker att religion är viktigt” : En kvalitativ intervjustudie om gymnasieelevers syn på religionskunskapsämnet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Frida Palm; Dilan Rahman; [2022]
  Nyckelord :religionsdidaktik; interkulturalitet; interkulturellt perspektiv; existentiella frågor; livssyn; religionskunskap; elevperspektiv;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete i religionsdidaktik med syfte att beskriva hur gymnasieelever som studerar religionskunskap talar om sin uppfattning om religionsämnet och religionens betydelse för dem. Intervjuerna i studien fokuserade på gymnasieelevernas förväntningar på religion, livsfrågor och undervisning. LÄS MER

 4. 4. "Alla människors lika värde" Jadå! Är det verkligen så? : Uppfattningar och föreställningar om social ojämlikhet i Sverige: Ett intersektionalitetsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Mosh Moses Batanda; [2022]
  Nyckelord :Social identitet; intersektionalitet; ojämlikhet; allas lika värd; segregation;

  Sammanfattning : Det finns olika sätt att redogöra för social ojämlikhet i dagens samhälle. Studien belyser människors uppfattningar och föreställningar om begreppet allas lika värde för att främja förståelse för social ojämlikhetens omfattning i det svenska samhället. LÄS MER

 5. 5. Ortodox kristendom på Kreta : en undersökning om synen på och uppfattningen om grekisk ortodoxt kristna traditioner, symboler och ritualer i förhållande till sekularisering, ateism och religiositet

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Eva Nilsson; [2022]
  Nyckelord :religion; orthodox christianity; tradition; secularisation; atheism; religiosity; religion; ortodox kristendom; tradition; sekularisering; ateism; religiositet;

  Sammanfattning : Based on studies of religion and atheism in Greece, which show different results, theinterest was aroused to study the matter more closely and in depth through qualitativeinterviews with four persons living in Chania in Crete where the Greek OrthodoxChristian culture has long been visibly established. The essay concerns the practice ofreligion as it is expressed through Greek Orthodox Christianity in relation to religiosity,atheism and secularization. LÄS MER