Autism och Theory of Mind : Interventionsutövandets Betydelse för Personer med Autism

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

Sammanfattning: Autismspektrumtillstånd (AST), är ett spektrum av funktionsvariationer som visar sig i sociala-, emotionella- samt empatiska interaktioner. AST-personers tolkning samt brist i inkännandet av andra personer bidrar till sociala-, empatiska-, samt emotionella problem. Resultat presenterade från kognitiv neurovetenskap studier visar positiv korrelation för förmågan att mentalisera, även känt som Theory of Mind (ToM), och hjärnregionen mediala prefrontala hjärnbarken (mPFC) som modererar, det vill säga styr sociala beteenden, exekutiva funktioner (handlingsförmågan) samt tolkningen av andra människors mentala tillstånd. Prefrontala hjärnregioner samt limbiska systemet visar på positiv korrelation till empatiska-, emotionella- samt sociala förmågor. Huvudfråga för denna systematiska översikt var hur personer med AST påverkas socialt, empatiskt samt emotionellt i interventionsutövandet av ToM och sociala förmågor. Fem studier fokuserade på AST-personer (vuxna, unga vuxna eller barn) och deras förmågor inom sociala-, empatiska- samt emotionella områden. Olika interventionsprogram (ToM och sociala förmågor) och mätningsinstrument bidrog till resultat gällande AST-deltagares potentiella utveckling. Slutresultaten visade på varierat utfall gällande vilka interventionsprogram som bidrog till ökad social-, empatisk- eller emotionell förståelse, vilket slutligen demonstrerade att mer empirisk data anses nödvändig inom AST-forskningen. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)