"Då slipper man dra hela sitt livs historia" : En kvalitativ intervjustudie om äldre personers upplevelse av kontinuitet i svensk hälso- och sjukvård

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Institutet för gerontologi

Författare: Malin Färnlöf; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)