Megaevenemangets attraktivitet: en inventering av argument för värdskap

Detta är en Kandidat-uppsats från Linnéuniversitetet/Ekonomihögskolan, ELNU

Författare: Carlo Vercelli; [2011]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Denna studie gör en inventering av de argument som attraherar värdnationer till att ansöka om värdskap för megaevenemang. De megaevenamang som behandlas i uppsatsen är fotbolls-VM i Tyskland 2006 och fotbolls-VM i Sydafrika 2010. De ekonomiska framgångar som antas för värdnationerna visar sig oftast vara felaktiga då kostnaderna underskattats och intäkterna överskattats. Att vara värd för så stora megaevenemang kräver stora förpliktelser från både offentliga och privata resurser under en lång tidsperiod. Ett värdskap för fotbolls-VM kan ge värdnationen de resurser de behöver för att skapa ett meningsfullt socialt liv och att förändra faktorer som underbygger detta. Det kan vara ett viktigt steg för nationen mot att uppnå ett internationellt och globalt samhälle. Megaevenemang har också en viktig roll att spela i det urbana samhället, vilket visar på att sport, här i form av megaevenemang, har en central roll i den moderna urbaniteten. Trots att kostnaderna är höga kan ett värdskap för fotbolls-VM ge en många gånger större förtjänst, de totala förtjänsterna är alltså större än de potentiella riskerna.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)