Sökning: "Bolaño"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade ordet Bolaño.

 1. 1. ¿CÓMO ES UN TRAIDOR? Un análisis de tres personajes traidores de la literatura del Cono Sur

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Malin Evasdotter Lindström; [2017-01-31]
  Nyckelord :spanska; Puig; Bolaño; Alcoba; literatura; interseccionalidad; El Cono Sur;

  Sammanfattning : Förrädare är en återkommande karaktär i litteraturen och efter att ha läst ett antal romaner med förräderi som tema som alla utspelade sig i Cono Sur, väcktes intresset att undersöka synen på förrädare och förräderi i den delen av världen. För att åstadkomma detta har tre romaner som innehåller förrädarkaraktärer valts ut: El beso de la mujer araña av Manuel Puig, Nocturno de Chile av Roberto Bolaño samt La casa de los conejos av Laura Alcoba och förrädarkaraktärerna i dessa tre har analyserats med avsikt att söka efter likheter. LÄS MER

 2. 2. What motivates students to choose Spanish, and later to leave the studies? Vad motiverar elever att välja spanska och senare att lämna studierna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Rosa González Bolaño; [2016]
  Nyckelord :Sökord: förväntningar; grundskolan; motivation; spanskstudier; språkval.;

  Sammanfattning : Sammandrag I detta examensarbete görs en utvärdering av totalt 14 elevers erfarenheter och upplevelser av två och ett halvt års spanskstudier i årskurs 8 samt en beskrivning av hur lärare kan arbeta med motivation i undervisningen. Studien tittar närmare på elevernas intresse för det spanska språket, i vilken utsträckning elevernas förhoppningar har blivit uppfyllda och deras intresse att fortsätta sina studier i spanska efter grundskolans slut. LÄS MER

 3. 3. Vad motiverar elever att välja spanska och senare att lämna studierna?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Rosa González Bolaño; [2016]
  Nyckelord :förväntningar; grundskolan; motivation; spanskstudier; språkval;

  Sammanfattning : I detta examensarbete görs en utvärdering av totalt 14 elevers erfarenheter och upplevelser av två och ett halvt års spanskstudier i årskurs 8 samt en beskrivning av hur lärare kan arbeta med motivation i undervisningen. Studien tittar närmare på elevernas intresse för det spanska språket, i vilken utsträckning elevernas förhoppningar har blivit uppfyllda och deras intresse att fortsätta sina studier i spanska efter grundskolans slut. LÄS MER

 4. 4. Anamorfosis y violencia narrativa : Un estudio hermenéutico analógico de 2666 de Bolaño

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

  Författare :Mónica Saldías; [2015]
  Nyckelord :anamorphosis; analogical hermeneutics; Bolaño; liminality; 2666; violence; narrative violence; anamorfosis; Bolaño; fragmentación; hermenéutica analógica; liminariedad; 2666; violencia; violencia narrativa;

  Sammanfattning : En 2666, novela póstuma del escritor chileno Roberto Bolaño, asistimos a la representación del mal y la violencia a través de un discurso narrativo que se caracteriza por la fragmentación, la liminariedad y la hipertextualidad.  El objetivo de nuestro trabajo es estudiar el uso de la anamorfosis como procedimiento deformatorio que oculta claves de la novela, y el carácter oblicuo de la violencia narrativa. LÄS MER

 5. 5. In orbit: Roberto Bolaño and world literature

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Friðrik Sólnes Jónsson; [2015]
  Nyckelord :World literature; Roberto Bolaño; 2666; The Savage Detectives; Latin America; Márquez; The Boom; Pascale Casanova; Franco Moretti; Mads Rosendahl Thomsen; Seattle; Amazon;

  Sammanfattning : Chilean author Roberto Bolaño (1953-2003) has achieved considerable critical and commercial success among a global English readership. Breaking into the US market, which has an important mediating role for the international circulation of texts, is a rare feat for a non-Anglophone author and requires some explanation. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Bolaño.

Din email-adress: