Sökning: "D-UPPSATS fenomenografi"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden D-UPPSATS fenomenografi.

 1. 1. Poängen med en-till-en? : Sex lärares uppfattningar av den personliga datorns roll i lärprocessen

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Ämnesforskning

  Författare :Lars Johannesson; [2011]
  Nyckelord :en-till-en; dator; förändring; lärprocess; undervisning; fenomenologi; fenomenografi;

  Sammanfattning : HÖGSKOLAN FÖR LÄRANDE OCH KOMMUNIKATION (HLK) Högskolan i JönköpingD-uppsatsVårterminen 2011SAMMANFATTNINGLars JohannessonPoängen med en-till-en?Sex lärares uppfattningar av den personliga datorns roll i lärprocessen.Antal sidor: 40En trend i skolans teknikutveckling ären-till-en, vilket innebär att varje elev får en egen bärbar dator att dis-ponera för skolarbete. LÄS MER

 2. 2. Läxors betydelse för elevers lärande : En fenomenografisk studie av lärares uppfattningar av läxors betydelse för elevers lärande

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation; Högskolan i Jönköping/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Agneta Nordén; Gunilla Lundmark; [2008]
  Nyckelord :läxor; lärande; kunskapssyn; fenomenologi; fenomenografi;

  Sammanfattning : Högskolan i Jönköping D-uppsatsHögskolan för lärande Lärandeoch kommunikation, HLK 91-120 hpAbstract________________________________________________________Gunilla Lundmark och Agneta NordénLäxors betydelse för elevers lärandeEn fenomenografisk studie av lärares uppfattningar av läxors betydelse för elevers lärande.År 2008 Antal sidor: 34______________________________________________________________________Läxor är ett ämne som ofta diskuteras och som många har åsikter om. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet D-UPPSATS fenomenografi.

Din email-adress: