Sökning: "Fallstudie massage"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Fallstudie massage.

  1. 1. Vad händer när vi introducerar massage i förskolan? - En undersökning om taktil beröring vid två förskolor i Malmö

    Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

    Författare :Gunilla Aronzon; Åse Frostander; [2006]
    Nyckelord :Förskola; Massage; Socialt samspel; Taktil beröring;

    Sammanfattning : Bakgrunden till undersökningen är att vi har uppmärksammat att en del barn på förskolan har svårt att varva ner. Vi har också sett att en del barn reagerar negativt vid beröring från andra barn. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Fallstudie massage.

Din email-adress: