Sökning: "Fallstudie massage"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Fallstudie massage.

 1. 1. Friskvårds-/hälsoarbete i svenska primärkommuner : En komparativ fallstudie av fyra kommunledningskontor

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande; Södertörns högskola/Institutionen för ekonomi och företagande

  Författare :Kersti Danell Stén; Judith Lunqe; [2010]
  Nyckelord :friskvård; hälsoarbete; kommuner; friskvårdssatsningar; organisation; medarbetare;

  Sammanfattning : Intresset för hälsa och friskvård har ökat i samhället de senaste åren. Motion rekommenderas för att förhindra en rad olika sjukdomar som cancer, diabetes typ 2, ryggont, hjärt- och kärlsjukdomar och utmattningssyndrom. LÄS MER

 2. 2. Vad händer när vi introducerar massage i förskolan? - En undersökning om taktil beröring vid två förskolor i Malmö

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Gunilla Aronzon; Åse Frostander; [2006]
  Nyckelord :Förskola; Massage; Socialt samspel; Taktil beröring;

  Sammanfattning : Bakgrunden till undersökningen är att vi har uppmärksammat att en del barn på förskolan har svårt att varva ner. Vi har också sett att en del barn reagerar negativt vid beröring från andra barn. LÄS MER

 3. 3. Massage - positiv beröring : En fallstudie om beröringens betydelse för barns förhållningssätt mot varandra

  Kandidat-uppsats, Växjö universitet/Institutionen för pedagogik

  Författare :Ulrika Landin; [2006]
  Nyckelord :barn; förskola; massage; beröring;

  Sammanfattning : Syftet med min fallstudie är att ta reda på mer om massage – positiv beröring samt att kunna sprida denna kunskap så att fler förskolebarn får förmån att få massage – positiv beröring. Jag har använt mig av en kvalitativ undersökningsmetod där jag har genomfört sju intervjuer med förskollärare och barnskötare på en förskola. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Fallstudie massage.

Din email-adress: