Sökning: "Ingemansson"

Visar resultat 1 - 5 av 48 uppsatser innehållade ordet Ingemansson.

 1. 1. Smittskyddets inverkan för salmonellainfektion i skånska mjölkbesättningar

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Louise Ingemansson; Madeleine Schön; [2018]
  Nyckelord :Salmonella; smittskydd; rutiner; smitt-tänk; mjölkkobesättning; sjukdom; smittspridning;

  Sammanfattning : Salmonella är en bakterie som sprids lätt om lantbrukaren inte har rätt skötselrutiner. Bra skötselrutiner ger bra smittskydd. Vi har båda arbetat på gårdar som blivit smittade och det är viktigt att alla arbetar för ett salmonellafritt Sverige. LÄS MER

 2. 2. Lärares förståelse av och arbete med litteratursamtal : en kvalitativ studie av hur lärare i årskurs 1-3 förstår och arbetar med litteratursamtal i undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Therese Markström; [2018]
  Nyckelord :Dialog; litteratursamtal; lärare; årskurs 1-3;

  Sammanfattning : Forskning visar att effektfulla litteratursamtal är fördelaktiga för elevers läs-, skriv- och språkutveckling (Varga, 2013; Hadjioannou & Loizou, 2011; Tengberg, 2008; Tengberg, 2009; Beck & McKeown, 2001). Elever lär sig att ställa frågor om en text, uttrycka sina tankar och de lär sig att tillgodogöra sig det som finns mellan raderna (Ingemansson, 2016). LÄS MER

 3. 3. ”Det är inte alltid så enkelt” Fyra elever med hörselnedsättning berättar om upplevelser av sin skolgång

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Gabriella Jiménez; Sandra Ingemansson; [2018]
  Nyckelord :Auditiv miljö; elever; hörselnedsättning; livsberättelser; skolgång;

  Sammanfattning : Abstract Jiménez, Gabriella och Ingemansson, Sandra (2018). ”Det är inte alltid så enkelt” Fyra elever med hörselnedsättning berättar om upplevelser av sin skolgång. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Fast, Interactive Soft-Body Animation A Real-Time Physics Engine using Position-Based Dynamics

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Ludvig PontusWestlund Gotby Patrick Eriksson AdamAndersson Ingemansson; [2017-08-09]
  Nyckelord :Particle; Simulation; Physics; Position-Based Dynamics; Soft-body dynamics;

  Sammanfattning : Physics simulations for realistic computer graphics is a subject that has been aroundfor a long time. This paper covers the implementation of a framework calledPosition-Based Dynamics with the goal to simulate real-time soft-body dynamicsin an interactive setting. LÄS MER

 5. 5. Consumer-Based Brand Equity Within the Insurance Industry : Attitudes Towards Corporate Social Responsibility

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Viktor Ingemansson; [2017]
  Nyckelord :Customer Attitudes; Brand Affection; Brand Trust; Brand Equity; Consumer-Based Brand Equity CBBE ; Corporate Social Responsibility CSR ; Insurance Industry;

  Sammanfattning : Modern technology has provided for greater company transparency and media coverage, which among other has led to customers being able to increasingly demand corporate social responsibility (CSR) initiatives from companies. Companies should however not consider CSR as a constraint, but rather as a way to create competitive advantage, generating positive outcomes. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ingemansson.

Din email-adress: