Sökning: "Ingemansson"

Visar resultat 1 - 5 av 45 uppsatser innehållade ordet Ingemansson.

 1. 1. Fast, Interactive Soft-Body Animation A Real-Time Physics Engine using Position-Based Dynamics

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Ludvig PontusWestlund Gotby Patrick Eriksson AdamAndersson Ingemansson; [2017-08-09]
  Nyckelord :Particle; Simulation; Physics; Position-Based Dynamics; Soft-body dynamics;

  Sammanfattning : Physics simulations for realistic computer graphics is a subject that has been aroundfor a long time. This paper covers the implementation of a framework calledPosition-Based Dynamics with the goal to simulate real-time soft-body dynamicsin an interactive setting. LÄS MER

 2. 2. Consumer-Based Brand Equity Within the Insurance Industry : Attitudes Towards Corporate Social Responsibility

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Viktor Ingemansson; [2017]
  Nyckelord :Customer Attitudes; Brand Affection; Brand Trust; Brand Equity; Consumer-Based Brand Equity CBBE ; Corporate Social Responsibility CSR ; Insurance Industry;

  Sammanfattning : Modern technology has provided for greater company transparency and media coverage, which among other has led to customers being able to increasingly demand corporate social responsibility (CSR) initiatives from companies. Companies should however not consider CSR as a constraint, but rather as a way to create competitive advantage, generating positive outcomes. LÄS MER

 3. 3. Boksamtal, fungerar det? Hur lärare använder boksamtal för att utveckla elevers läsförståelse.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

  Författare :Holmquist Alexander; [2017]
  Nyckelord :Boksamtal; läsförståelse; dialogicitet; dialog; textsamtal; läsarter; föreställningsvärldar;

  Sammanfattning : Arbetet med elevers läsförståelse är en viktig komponent i undervisningen. Syftet med denna undersökning är att undersöka hur lärare arbetar med boksamtal i samband med skönlitteratur för att utveckla elevers läsförståelse. LÄS MER

 4. 4. Öresundsregionen : Om trafiken, orden och den regionala staden

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Christofer Ingemansson; [2017]
  Nyckelord :Öresundsregionen; trafikplanering; normer; tankefigurer; regionalisering; nyregionalism;

  Sammanfattning : Denna studie tar sin utgångspunkt i den relativt enkla frågan om vad en region egentligen är och hur bilden av regioner befästs och reproduceras. Då Öresundsregionen i mångt och mycket är uppbyggd och beroende av de trafiksystem som säkerställer ett pendlings- och fraktflöde över sundet innehar även de olika Öresundsregionala trafikprojekten en inverkan på hur regionen befästs i människors medvetanden och deras regionala identitet. LÄS MER

 5. 5. Perceptions of the Future on St. Lucia’s Labour Market - Eight female and male C.A.R.E.-trainees’ perceptions of future career possibilities

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Louise Ingemansson; [2017]
  Nyckelord :Young Adults; St Lucia; Labour Market; Career; Perception;

  Sammanfattning : In the Caribbean, the structures of the countries’ labour markets and a lack of relevant skills or experience are some of the mentioned causes of unemployment among young adults. At the Centre for Adolescent and Renewal Education (C.A.R. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Ingemansson.

Din email-adress: