Sökning: "Joel Berglund"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Joel Berglund.

 1. 1. Vad påverkar anhörigvårdarens livskvalitet när de vårdar personer med demenssjukdom? En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Ulf Bark; Joel Berglund; [2017]
  Nyckelord :Livskvalitet; anhörigvårdare; demenssjukdom;

  Sammanfattning : Introduktion: Antalet personer med demenssjukdom ökar, samtidigt vårdas idag majoriteten av dessa av anhöriga i sina hem. Demenssjukdom är en komplex sjukdom som kan komma att påverka anhörigvårdarens upplevelse av sin livskvalitet. LÄS MER

 2. 2. Inomhuspositioneringssystem : Utvecklande av server-funktionalitet, klient-kommunikation och en grafikmotor

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

  Författare :Pontus Arfwedson; Joel Berglund; [2015]
  Nyckelord :Indoor Positioning; Inomhus positionering;

  Sammanfattning : The projects goal was to make an already existing indoor positioning system useful forthe average smartphone user. This was achieved by creating an Android applicationwhich, along with a running server, continuously presents the user with all the currentneeded information. It uses the graphics engine andEngine to create the graphical userinterface. LÄS MER

 3. 3. Extended LTE Coverage For Indoor Machine Type Communication

  Master-uppsats, Linköpings universitet/KommunikationssystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Joel Berglund; [2013]
  Nyckelord :LTE; 4G; MTC;

  Sammanfattning : The interest of Machine Type Communication (MTC) is increasing and is expected to play an important role in the future network society. In the process of increasing the number of connected devices, the coverage plays an important role. LÄS MER

 4. 4. Datormedierad kommunikation upprätthåller kontakten : IT som stöd för internationella studenter och soldater i utlandstjänst vid geografisk distansering

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för informatik; Umeå universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Joel Andersson; Anders Berglund; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : It has become more popular to work abroad and companies have become more global than they used to. A big reason for this is due to globalization and the progress done within the field of technology. Because of this aloofness that occurs, a gap between the expatriates’ personal life and his or her working life develops. LÄS MER

 5. 5. Recúrrens – En svensk novellfilm

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Joel Arwidson; Mikael Berglund; Johan Cederholm; Charlie Persson; [2010]
  Nyckelord :35mm; Novellfilm; Digital Ljudproduktion; Medieteknik med inriktning mot interaktiva system;

  Sammanfattning : Det här är slutreflektionen för ett examensarbetet Recúrrens, skapat av Mikael Berglund och Johan Cederholm från Medieteknik och Joel Arwidson och Charlie Persson från digital ljudproduktion. Recúrrens är en novellfilm vi gjorde från idé till färdig film och vi kommer beskriva hela vår arbetsgången i den här slutreflektionen. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Joel Berglund.

Din email-adress: