Sökning: "Jonas Bäst"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade orden Jonas Bäst.

 1. 1. Ensidig sensorineural dövhet – Resultat av tre interventioner för ensidig sensorineural grav hörselnedsättning: En randomiserad klinisk studie.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jonas Fogels; [2018-02-21]
  Nyckelord :Ensidig sensorineural dövhet; SSD; CROS; benförankrad hörapparat; portabel mikrofon; Single sided Deafness; Bone Anchored Hearing Aid; Remote Microphone;

  Sammanfattning : Objective: A comparison of three interventions for profound unilateral sensorineural hearing loss.Study Design: Prospective, Crossover Randomized Clinical Trial.Patients: Fifteen participants with profound unilateral sensorineural hearing loss. LÄS MER

 2. 2. Ekvivalering av högskoleprovet : En jämförande studie av olika ekvivaleringsmetoder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

  Författare :Jonas Jonsson; Samuel Brändström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Individers resultat på högskoleprovet är i många fall avgörande när det kommer till antagning vid Sveriges olika högskolor och universitet. Råpoängen som är antal rätt besvarade frågor omvandlas till en så kallad normerad poäng. LÄS MER

 3. 3. Mall för jämförelse av ytterväggar i byggprojekt : Examensarbete i jämförande av ytterväggar för byggprojekt av flerbostadshus med en Excelmall

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonas Bergh; Oscar Klockars; [2017]
  Nyckelord :PIR; external walls; heat transfer coefficient; comparison template; building materials; useable area; PIR; ytterväggar; U-värde; jämförelsemall; byggmaterial; kostnader; bruksarea;

  Sammanfattning : Byggbranschen har många olika ytterväggar i projekt. Det är ofta svårt och tidskrävande att ta reda på vilket av ytterväggsalternativen som är bäst för ett specifikt projekt. LÄS MER

 4. 4. The spatial growth pattern and directional properties of Dryas octopetala on Spitsbergen, Svalbard

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Sophie Rudbäck; [2016]
  Nyckelord :wind direction; Physical Geography and Ecosystem analysis; vegetation pattern; Spitsbergen; ArcGIS; Dryas octopetala; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Exposed, well-drained and nutrient poor areas on Spitsbergen are mainly covered by a plant alliance typical for Svalbard, the Caricion nardinae. Caricion nardinae is a circum-polar alliance, which is dominated by the creeping, ever-green dwarf-shrub [i]Dryas octopetala[/i]. LÄS MER

 5. 5. Studie av vadarbyxor : En jämförande studie av membranvadbyxor från Guideline

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Jonas Persson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete utfört under den sista läsperioden år tre av Sports Tech programmet i Östersund. I arbetet presenteras en studie av vadarbyxor. Syftet med arbetet är att genom fysiska tester undersöka effekten av den funktionalitet avseende ånggenomsläpp, som en membranvadarbyxa påstås besitta. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jonas Bäst.

Din email-adress: