Sökning: "Jonas Bäst"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Jonas Bäst.

 1. 1. The spatial growth pattern and directional properties of Dryas octopetala on Spitsbergen, Svalbard

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Sophie Rudbäck; [2016]
  Nyckelord :wind direction; Physical Geography and Ecosystem analysis; vegetation pattern; Spitsbergen; ArcGIS; Dryas octopetala; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Exposed, well-drained and nutrient poor areas on Spitsbergen are mainly covered by a plant alliance typical for Svalbard, the Caricion nardinae. Caricion nardinae is a circum-polar alliance, which is dominated by the creeping, ever-green dwarf-shrub [i]Dryas octopetala[/i]. LÄS MER

 2. 2. Studie av vadarbyxor : En jämförande studie av membranvadbyxor från Guideline

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitetsteknik, maskinteknik och matematik

  Författare :Jonas Persson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta är ett examensarbete utfört under den sista läsperioden år tre av Sports Tech programmet i Östersund. I arbetet presenteras en studie av vadarbyxor. Syftet med arbetet är att genom fysiska tester undersöka effekten av den funktionalitet avseende ånggenomsläpp, som en membranvadarbyxa påstås besitta. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse av maskininlärningsalgoritmer för uppskattning av cykelflöden baserat på cykelbarometer- och väderdata

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Teknik och samhälle

  Författare :Sebastian Aspegren; Jonas Dahlström; [2016]
  Nyckelord :Data Mining; Algorithm comparison; Estimation;

  Sammanfattning : Kontext. Maskininlärningsalgoritmer kan användas för att göra förutsägelser baserat på en mängd data. Vi använder oss utav data ifrån en cykelbarometer lokaliserad vid en cy- kelväg i Malmö i vår forskning. Denna barometer räknar antalet förbipasserande cyklar per dag. LÄS MER

 4. 4. Requirements for Aconex Map Interface

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT); KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Christoffer Killander; Jonas Modling; [2015]
  Nyckelord :interface; map; search; web; google maps; openlayers; nokia here; document; management;

  Sammanfattning : This thesis describes the process of identifying key requirements for a map-based interface for a document management software. Existing software platforms suitable for implementation of such a system were identified, evaluated and tested. LÄS MER

 5. 5. Kombinationsträningseffekter på fysiologiska egenskaper relevanta för handbollsprestation på elitnivå. : En experimentell interventionsstudie på manliga elithandbollsspelare under tävlingssäsong.

  Master-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Jonas Blomhage; [2015]
  Nyckelord :Handboll; kombinationsträning; RSA;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie var att undersöka de fysiologiska effekterna av kombinationsträning, innefattande styrketräning, contrast complex training (CCT) kombinerat med intervallträning i form av upprepade kortare sprintar (ca 6 s) (RSE) eller längre (30 s) högintensiva intervaller (HIIT) hos handbollsspelare i herrelit, under tävlingssäsong.Metod: Under 12 veckor, i tävlingssäsong, genomförde 15 elithandbollsherrar, utöver sin vanliga handbollsträning antingen RSE (n=8) bestående av 10 repetitioner av shuttle sprintar (2 x 15 m) med start varje minut och med passiv vila eller HIIT (n=7) bestående av 5 reps av 30-s all-out sprintar med riktningsförändringar. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jonas Bäst.

Din email-adress: