Sökning: "Jonas Bäst"

Visar resultat 1 - 5 av 46 uppsatser innehållade orden Jonas Bäst.

 1. 1. Ensidig sensorineural dövhet – Resultat av tre interventioner för ensidig sensorineural grav hörselnedsättning: En randomiserad klinisk studie.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Jonas Fogels; [2018-02-21]
  Nyckelord :Ensidig sensorineural dövhet; SSD; CROS; benförankrad hörapparat; portabel mikrofon; Single sided Deafness; Bone Anchored Hearing Aid; Remote Microphone;

  Sammanfattning : Objective: A comparison of three interventions for profound unilateral sensorineural hearing loss.Study Design: Prospective, Crossover Randomized Clinical Trial.Patients: Fifteen participants with profound unilateral sensorineural hearing loss. LÄS MER

 2. 2. Föryngring med tallsådd- ett underskattat alternativ?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Jonas Andersson; [2018]
  Nyckelord :browsing damage; Sweden; NIPF non-industrial forest owner; Tall; sådd; Sverige; betestryck; stamtäthet;

  Sammanfattning : I de svenska skogarna är tallen (Pinus sylvestris L.) det näst vanligaste trädslaget och konkurrerar bäst på torrare och blötare marker. Av den anledningen är det viktigt vid föryngring att ståndortsanpassa. Det har dock blivit allt vanligare att privata skogsägare planterar gran (Picea abies L. LÄS MER

 3. 3. Ekvivalering av högskoleprovet : En jämförande studie av olika ekvivaleringsmetoder

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statistik; Umeå universitet/Statistik

  Författare :Jonas Jonsson; Samuel Brändström; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Individers resultat på högskoleprovet är i många fall avgörande när det kommer till antagning vid Sveriges olika högskolor och universitet. Råpoängen som är antal rätt besvarade frågor omvandlas till en så kallad normerad poäng. LÄS MER

 4. 4. Feature Selection for Sentiment Analysis of Swedish News Article Titles

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jonas Dahl; [2018]
  Nyckelord :sentiment analysis; machine learning; sentiments; ml; ai; neural networks; ann; artificial neural networks; convolutional neural network; cnn; language technology; natural language; news; titles; Swedish; sentimentanalys; maskininlärning; sentiment; ml; ai; neuronnät; ann; artificiella neuronnät; cnn; nyheter; nyhetsrubriker; språkteknologi;

  Sammanfattning : The aim of this study was to elaborate the possibilities of sentiment analyzing Swedish news article titles using machine learning approaches and find how the text is best represented in such conditions. Sentiment analysis has traditionally been conducted by part-of-speech tagging and counting word polarities, which performs well for large domains and in absence of large sets of training data. LÄS MER

 5. 5. Mall för jämförelse av ytterväggar i byggprojekt : Examensarbete i jämförande av ytterväggar för byggprojekt av flerbostadshus med en Excelmall

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonas Bergh; Oscar Klockars; [2017]
  Nyckelord :PIR; external walls; heat transfer coefficient; comparison template; building materials; useable area; PIR; ytterväggar; U-värde; jämförelsemall; byggmaterial; kostnader; bruksarea;

  Sammanfattning : Byggbranschen har många olika ytterväggar i projekt. Det är ofta svårt och tidskrävande att ta reda på vilket av ytterväggsalternativen som är bäst för ett specifikt projekt. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Jonas Bäst.

Din email-adress: