Sökning: "Mohammad Zavid Parvez"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Mohammad Zavid Parvez.

  1. 1. PEAK TO AVERAGE POWER RATIO (PAPR) REDUCTION IN OFDM BASED RADIO SYSTEMS

    Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap; Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för ingenjörsvetenskap

    Författare :Mohammad Zavid Parvez; Md. Abdullah Al Baki; [2010]
    Nyckelord :OFDM; NC-OFDM; PAPR; Cognitive Radio; SDR; Spectrum sensing;

    Sammanfattning : High data rate wireless access is demanded by many applications. Usually, more bandwidth is required for higher data rate transmission in any of the system. With promising technology and ever-increasing wireless devices, the spectrum is becoming scarcer day by day. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Mohammad Zavid Parvez.

Din email-adress: