Sökning: "Normative theory"

Visar resultat 1 - 5 av 414 uppsatser innehållade orden Normative theory.

 1. 1. Män, ändå… En kvantitativ innehållsanalys av könsrepresentation i svenska dagstidningars opinionsjournalistik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Olof Svahn; Linus Dahlbäck; [2018-02-08]
  Nyckelord :Opinionsjournalistik; Jämställdhet; Ledare; Krönika; Könsmärkning; Kvantitativ Innehållsanalys; Dagstidningar; Kvällstidningar; Lokaltidningar; Opinion Journalism; Gender Typing; Quantitative Content Analysis.;

  Sammanfattning : Title: Män, ändå… – En kvantitativ innehållsanalys av könsrepresentation i svenskadagstidningars opinionsjournalistik.Authors: Olof Svahn and Linus Dahlbäck.Subject: Undergraduate research paper in journalism studies, Dept. of journalism, media andcommunication (JMG) Gothenburg University. LÄS MER

 2. 2. ATT STRÄVA MOT DET SOM FÖRTRYCKER DIG - En kvalitativ studie om homosexuella mäns görande av maskulinitet

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Kim Jansson; Alice Håkansson; [2018-02-06]
  Nyckelord :masculinity norms; homosexual men doing of masculinity; hegemonic masculinity; the heterosexual matrix;

  Sammanfattning : This study explored the complex relationship between homosexual men andmasculinity norms. By means of critical masculinity theories such as Connell’shegemonic masculinity theory and Butler’s heterosexual matrix, we aimed toexplore homosexual men’s thoughts about and experiences of masculinity. LÄS MER

 3. 3. Yttrandefrihet kontra säkerhet : En kvalitativ studie av argumentationen kring nazisters närvaro i Almedalen 2017

  Kandidat-uppsats, Teologiska högskolan Stockholm/Avdelningen för mänskliga rättigheter

  Författare :Felicia Granath; [2018]
  Nyckelord :Värde; värdekonflikt; värdehierarki; rättigheter; yttrandefrihet; säkerhet; nazism; nynazism; högerextremism; demokrati; argumentationsanalys;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how the argumentation for the freedom of speech versus the right to safety was presented when these rights came in conflict with each other when a neo-Nazi organization was allowed to co-arrange Almedalen 2017. The material consists of press statements, debate articles and news articles where the arguments of four key agents connected to Almedalsveckan 2017 were collected. LÄS MER

 4. 4. Superkvinnorna : En semiotisk innehållsanalys av Andra Avenyn och Bonusfamiljen ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Beatrice Croona; Hedvig Hägglöf; [2018]
  Nyckelord :Gender; feminism; tv-series; gender roles; stereotypes; norm; Genus; feminism; tv-serier; könsroller; stereotyper; norm;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att med hjälp av en semiotisk innehållsanalys av två svenska tv-serier skapa medvetenhet kring genusutvecklingen. Detta genom att undersöka hur kvinnor framställs i tv-serierna Andra Avenyn och Bonusfamiljen. LÄS MER

 5. 5. Kings & queers - en etnologisk studie av graffitifältets statusmarkörer och inofficiella regelverk

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för etnologi

  Författare :Anna Ode; [2018]
  Nyckelord :graffiti; space; unofficial rules; status; gender; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : The overall aim of the thesis is to explore unofficial rules and norms as well as status markers in the graffiti scene in Malmö. The aim is also to investigate how these shape the practice and give recognition in the graffiti culture and opportunity to take place in public space. Already in the 1970s, Malmö opened its first legal graffiti wall. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Normative theory.

Din email-adress: