Sökning: "SCCT"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet SCCT.

 1. 1. “The quest to attract female video game employees” Employer branding: Factors limiting women to initiate a career in the video game industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Alan Mahmodiana; Mattias Svensson; [2018-07-03]
  Nyckelord :Employer Branding; Gender Discrimination; Women; Video game industry; Social Cognitive Career; SCCT; Recruiting; Diversity; Marketing;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Grundläggande högskolebehörighet i yrkesprogram?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jill Dahlström; Pernilla Lindblad; [2018]
  Nyckelord :Grundläggande högskolebehörighet; Yrkesprogram; Yrkesutbildning; Arbetsmarknad; Reform;

  Sammanfattning : Ämnesområdet för studien är grundläggande högskolebehörighet, även benämnt i arbetet som behörighet. Ett aktuellt lagförslag om införande av obligatorisk behörighet på yrkesprogrammen, grundar sig i problematik av minskade ansökningar till yrkesprogram och brist på arbetskraft inom vissa yrkesbranscher. LÄS MER

 3. 3. Problematisk frånvaro på grundskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Anita Ringlander Borgshammar; Katja Paulsson; [2018]
  Nyckelord :problematisk frånvaro; studie- och yrkesvägledning; motivation; samarbete; elevhälsa;

  Sammanfattning : All frånvaro i grundskolan, både giltig och ogiltig, kan leda till problematisk frånvaro. Frånvaron kan göra att elever inte når kunskapsmålen och därigenom blir obehöriga till gymnasieskolan. LÄS MER

 4. 4. Högskolestudenters syn på vägledning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Beckman; Hodan Omar; [2018]
  Nyckelord :förväntat utfall; personliga mål; SCCT; upplevd självförmåga; ; vägledning;

  Sammanfattning : Denna studie är en undersökning av vad studenterna på universitetet får ut av vägledningen samt vilka önskemål de har om vägledning. Studien önskar bidra till ökad kunskap om studenters nytta av och syn på vägledning på universitetet då den tidigare forskningen identifierat att få kvalitativa studier utförts på området samt att studenternas utvärdering av vägledningen sällan efterfrågas av forskarna. LÄS MER

 5. 5. Communicating through social media to regain stakeholders trust during crises : A case study about H&M

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Florence Mensah; Thaha Osman; [2018]
  Nyckelord :Crisis management; Crisis Communication; Social media; Trust; Stakeholders; Customers.;

  Sammanfattning : Crisis management is the process by which an organisation deals with a disruptive and unexpected event that threatens to harm the organisation or its stakeholders. Fast fashion retailers have been highly affected by crisis spread through social media, which could be seen as a result of the increasing usage of social media. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet SCCT.

Din email-adress: