Sökning: "The company we keep"

Visar resultat 1 - 5 av 163 uppsatser innehållade orden The company we keep.

 1. 1. En fallstudie i jämn effektförbrukning i Ramsjö Backe : Smarta elnät och möjligheten till helt jämn förbrukning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Nils Norlander; [2017]
  Nyckelord :Smarta elnät; batterilager; solceller; elbilar; DR;

  Sammanfattning : In November 2016 all nations agreed to the COP21 Paris agreement, which binds the nations to combat a global temperature rise above 2 degrees Celsius during this century. For this to become reality, modern technologies, such as solar power, electrical vehicles and energy storage, will have to pave way for feasible, sustainable societies. LÄS MER

 2. 2. Arbetar utvalda e-företag med leveransservice som konkurrensmedel : En kvalitativ studie ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Hjälmeby; Isabella Sundström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Handeln på internet har visat en stadig ökning de senaste åren och utsätter därför den traditionella detaljhandeln för konkurrens. Det blir därför viktigt för e-företag att ha en trogen kundkrets och att bygga upp sina kundrelationer. LÄS MER

 3. 3. Framgång - för vem?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Kristin Östlund; Amanda Göransson; [2017]
  Nyckelord :change management; diffusion of innovation; change outcome vs output; definition of success; user perspective;

  Sammanfattning : Change is inevitable and ubiquitous. You encounter it at your workplace, in your neighbourhood or at places associated with your free time. Organizations need to change continuously in order to keep up with the ever changing market conditions, due to powerful macroeconomic forces (Ancona 2005, Kotter 2012, Balogun & Hailey 2008). LÄS MER

 4. 4. Fortsättning följer : En kvalitativ studie om kundrelationer inom tjänstedesignbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Emelie Fagerberg-Ask; Felicia Sandén; [2017]
  Nyckelord :Service design; customer relations; business-to-business; word-of-mouth; collaboration; tjänstedesign; kundrelationer; business-to-business; word-of-mouth; samarbete;

  Sammanfattning : Sedan 1970-talet har västvärlden gått mot ett mer renodlat tjänstesamhälle, tjänstesektorns ökande konkurrens har lett till framväxten av tjänstedesign. Tjänstedesign-branschen är en växande bransch och syftet med tjänstedesign är att förbättra och utveckla alla kundupplevelser i tjänsteföretag. LÄS MER

 5. 5. Effektivisering av materialstyrning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Olof Karlsson; Markus Strandberg; [2017]
  Nyckelord :Materialstyrning; ABC-analys; logistik;

  Sammanfattning : The company operates in an industry where demand can change rapidly. Therefore, the future places high demands on the company to keep its material management in shape to deliver with the right products, in due time and in the right quantity. To maintain Inwido competitive, material management needs to be streamlined. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet The company we keep.

Din email-adress: