Sökning: "The company we keep"

Visar resultat 1 - 5 av 169 uppsatser innehållade orden The company we keep.

 1. 1. Arbetar utvalda e-företag med leveransservice som konkurrensmedel : En kvalitativ studie ur ett företagsperspektiv

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Hanna Hjälmeby; Isabella Sundström; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Handeln på internet har visat en stadig ökning de senaste åren och utsätter därför den traditionella detaljhandeln för konkurrens. Det blir därför viktigt för e-företag att ha en trogen kundkrets och att bygga upp sina kundrelationer. LÄS MER

 2. 2. Lönsamhet med avfallshantering i produktion : En utvärdering av Skanska. Sandåkern etapp 1 och etapp 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sandra Stenman Sandman; [2017]
  Nyckelord :working environment; 5S; nature; construction waste; cleaning; Arbetsmiljö; 5S; natur; byggavfall; städning;

  Sammanfattning : On behalf of Skanska, the goal is to develop proposals for improving the work environment around the waste management to improve the sorting of construction waste to ultimately reduce costs and improve the order of the workplace. The study involves comparing two construction stages erected by Skanska with Riksbyggen contracting Sandåkern in Umeå. LÄS MER

 3. 3. Framgång - för vem?

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Kristin Östlund; Amanda Göransson; [2017]
  Nyckelord :change management; diffusion of innovation; change outcome vs output; definition of success; user perspective;

  Sammanfattning : Change is inevitable and ubiquitous. You encounter it at your workplace, in your neighbourhood or at places associated with your free time. Organizations need to change continuously in order to keep up with the ever changing market conditions, due to powerful macroeconomic forces (Ancona 2005, Kotter 2012, Balogun & Hailey 2008). LÄS MER

 4. 4. Generation Y träder in : Hur kan företag motivera och behålla en generation som ständigt är på väg någonstans?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Anna Johnson; Carolina Vidén; [2017]
  Nyckelord :Generation Y; Knowledge Retention; Leadership; Careers; Self-determination theory; Motivation.; Generation Y; Kunskapsbevaring; Ledarskap; Karriärmöjligheter; Self-determination theory; Motivation.;

  Sammanfattning : Generation Y intar arbetsmarknaden med särskiljande egenskaper, förväntningar och behov, vilket resulterat i ett mer frekvent byte av arbetsplats än vad tidigare generationer gjort. Chefer och ledare måste således utveckla ny förståelse för hur de skall arbeta med att behålla de yngre medarbetarna, för att undgå risken att förlora företagets viktigaste tillgång, kunskapen. LÄS MER

 5. 5. Comparison between proactive block replacement with no inventory and separate reactive replacement with inventory

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Tobias Bengtsson; [2017]
  Nyckelord :Block replacement; separate replacement; inventory; no inventory;

  Sammanfattning : To become a successful company today all costs, must be kept to a minimum. To make sure they are companies need to try new methods and policies to get closer to an optimum production. One of the things that need attention is the inventory of spare parts and the replacement of the same. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet The company we keep.

Din email-adress: