Sökning: "The company we keep"

Visar resultat 1 - 5 av 178 uppsatser innehållade orden The company we keep.

 1. 1. Världens bästa arbete : Attraktivt arbete enligt generation Z

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv; Högskolan Dalarna/Personal och arbetsliv

  Författare :Arda Güclü; Oscar Alexandersson; [2018]
  Nyckelord :Generation Z; Attraktivt arbete; Motivationsfaktorer; Employer brand; Ledarskap; Generation Z; Attraktivt arbete; Motivationsfaktorer; Employer brand; Ledarskap;

  Sammanfattning : Generation Z, is the next working generation that’s about to enter the labor market. What do they expect from today's corporations and business? What do they see as an attractive workplace and what motivates them? What do companies need to do to attract and keep them? These are some interesting questions we wanted to analyze and examine. LÄS MER

 2. 2. Developing Tomorrow's Leaders : Talent Management in Russia

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE); Linnéuniversitetet/Institutionen för organisation och entreprenörskap (OE)

  Författare :Anastasia Kryukova; Milena Shtoda; [2018]
  Nyckelord :Talent management; Russia; Russian companies; foreign companies; multinationals; leadership; development; multilevel context; macro level; organizational level;

  Sammanfattning : In the era of globalization and rapid change, talent management (TM) is becoming an increasingly important topic, since it sets direction for companies and the whole economies in general towards success and development. Exploring the phenomenon on the organizational or meso level, talent management techniques are implemented by organizations to attract, develop, engage, keep and deploy employees who are believed to be particularly valuable to them. LÄS MER

 3. 3. Effektivisering av en produktion präglad av många produktvarianter

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Robin Johansson; David Ekstedt; [2018]
  Nyckelord :Värdeflödesanalys; Lean produktion; Kontinuerligt flöde; Ledtid;

  Sammanfattning : Change is taking place all the time and it has happened as much for the last 50 years as in the entire human history. Hence changes are taking place at an ever higher rate, it is a must for companies to keep up with the development and streamline themselves to not be outdone by other companies. LÄS MER

 4. 4. Vad driver äldre lantbrukare att fortsätta? : en kvalitativ studie om vad som driver lantbruksföretagare att fortsätta samt deras mål och strategier för framtida avslut

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Work Science, Business Economics, and Environmental Psychology

  Författare :Niklas Eriksson; Ludvig Johansson; [2018]
  Nyckelord :lantbruksföretagare; medelålder; ålder; värderingar; konsekvenser; pension;

  Sammanfattning : Forskning visar att egenföretagare arbetar högre upp i åldrarna än anställda. Medelåldern hos svenska lantbruksföretagare ökar samtidigt som 34 % av dem är äldre än 65 år. LÄS MER

 5. 5. IFRS 16 : Standardens effekter på de finansiella rapporterna och kreditgivares bedömningar

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Alexander Forsman; Victor Karlsson; [2018]
  Nyckelord :IFRS 16; IAS 17; Operating leases; Capitalization; Creditors; IFRS 16; IAS 17; Operationell leasing; Kapitalisering; Kreditgivare;

  Sammanfattning : Leasing har generellt sett varit en attraktiv finansieringsmetod för företag att erhålla de tillgångar som krävs för att kunna konkurrera inom sin bransch. Med IAS 17 kan leasingavtal klassificeras som antingen finansiella eller operationella vilket påverkar hur företagen redovisar sina leasingavtal. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet The company we keep.

Din email-adress: