Sökning: "Urban form"

Visar resultat 1 - 5 av 702 uppsatser innehållade orden Urban form.

 1. 1. Inside/Outside the box

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Arvid Hellström; [2018]
  Nyckelord :flexibility; modules; small interventions; citizen participitation; open ended; dividing public spaces; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : In an uncertain future, flexibility and ability to adapt are recognized as important factors in avoiding errors, but also discover new ways of handling urban problems. This thesis examines how standardized wooden modules can be used to modify, manipulate and reinvent public space. LÄS MER

 2. 2. Fabriken under förändring, från dystopi till utopi? : en diskurs om stadsplanering och omvandlingsprocessen av industrilandskapet som kulturhistoriskt sammanhang.

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Emil Abrahamsson; [2017]
  Nyckelord :stadsplanering; kulturhistoria; industrilandskap; identitet; stadsomvandling;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker med induktiv kvalitativ ansats hur det urbana industrilandskapet ter sig i stadsomvandlingsprocesser samt vilka värden och kvaliteter som är viktiga att ta tillvara på. Utgångpunkten är ett underlag i form av en teoristudie där bland annat kulturarvsprocesser, industrilandskapets värden samt det lagmässiga skyddet avhandlas. LÄS MER

 3. 3. En grönskande trädgård i staden : ett gestaltningsförslag för en studentnationsträdgård i Uppsala

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Helen Gunnarsson; Emma Wikström; [2017]
  Nyckelord :gestaltning; landskapsarkitektur; slitage; studenter; trädgård;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att gestalta en studentnationsträdgård så att den tillmötesgår de krav som ställs på platsen i form av slitagetålighet och flexibel användning. Detta uppnås genom en designprocess uppdelad i förstudie och gestaltning. LÄS MER

 4. 4. Intimate Partner Violence and Double Consciousness : A Case Study on Female Perceptions of IPV in Babati, Tanzania

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Utveckling och internationellt samarbete

  Författare :Marilia Hansby; [2017]
  Nyckelord :IPV; gender oppressive norms; patriarchy; perceptions; double consciousness; Tanzania;

  Sammanfattning : Demographic and Health Surveys from 2015-16 as well as previous research suggest that a majority of women in Tanzania justify intimate partner violence (IPV) and that such violence is very prevalent. Semi-structured interviews with women in rural and urban Babati, Tanzania, were conducted in February-March 2016, in which women gave conditional answers to questions on justification of IPV. LÄS MER

 5. 5. An examination of housing segregation in Malmö, Sweden: the roles and responsibilities of different actors in finding solutions.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; Lunds universitet/Humanekologi

  Författare :Alexander Rosenquist; [2017]
  Nyckelord :housing provision; spatial segregation; urban marginality; Malmö; post-welfare state; civil society; Social Sciences;

  Sammanfattning : Spatial segregation and unequal access to housing has been recognized as a problem in Sweden for the past several decades. The increasing influence of neoliberal policies on the Swedish housing market has made segregation and social disparities a challenging obstacle in the development of Malmö. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Urban form.

Din email-adress: