Sökning: "Urban form"

Visar resultat 1 - 5 av 741 uppsatser innehållade orden Urban form.

 1. 1. Challenges and potentials of ecotourism as a form of conservation and sustainable development on Zapatera Island, Nicaragua

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Casey Catherine Miller; [2017]
  Nyckelord :Zapatera Island; nicaragua; ecotourism; Natural Resource Management; sustainable Development;

  Sammanfattning : Unsustainable natural resource management practices are an increasing problem on Zapatera Island, Nicaragua. As overfishing and deforestation continues to degrade the environment, some community members are looking towards ecotourism as a sustainable alternative. LÄS MER

 2. 2. Samvaro och rekreation : ett gestaltningsförslag för en park i Upplands Väsby

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Åsa Wolgast; [2017]
  Nyckelord :gestaltning; miljöpsykologi; park; Sorte;

  Sammanfattning : Syftet med detta kandidatarbete var att ta fram ett gestaltningsförslag för en park i Upplands Väsby. Gestaltningsförslagt utarbetades med hjälp av landskapsarkitekten Gunnar Jarle Sortes åtta definitioner för en god park. LÄS MER

 3. 3. Upplev vattnet : ett gestaltningsförslag för ett strandstråk i Motala

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Sofia Svanland; [2017]
  Nyckelord :strandstråk; strandpromenad; vattennära kontakt; social hållbarhet; estetisk hållbarhet;

  Sammanfattning : Allmän parkmark längs vattnet är rekreativt värdefulla ytor som riskerar bli privatiserade vid en stadsförtätning. Genom att hålla stadsnära platser vid sjöar och vattendrag tillgängliga för allmänheten ges en möjlighet till utemiljöer med god livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Ostron i Limfjorden : relationer mellan ostron, människor och fjord

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Viktor Vesterberg; [2017]
  Nyckelord :kritisk institutionalism; naturresurshantering; bricolage; gemenskapsresurser; landsbygdsutveckling; critical institutionalism; natural resource management; bricolage; common pool resources; rural development;

  Sammanfattning : I Limfjorden på norra Jylland i Danmark finns världens största vilda bestånd av ostronarten Ostrea edulis, det ursprungliga europeiska ostronet. Historiskt sett har Ostrea edulis funnits i rikliga mängder längs hela Europas atlantkust, men har sedan 1800-talet fört en alltmer tynande tillvaro. LÄS MER

 5. 5. Låt oss springa i riktning mot en integrerad och välmående stad : en fallstudie om motionslöpning som integrationsverktyg

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Kristin Malmcrona Friberg; [2017]
  Nyckelord :Östersund; Inlöparna; motionslöpning; fysisk aktivitet; asylsökande; flykting; integration; fysisk och psykisk hälsa; socialt hållbar stadsutveckling;

  Sammanfattning : Det finns många aspekter för stadsplanerare att tänka in i utformningen av staden - aspekter som en god och jämlik hälsa, ökad fysisk aktivitet och integration. En i synnerhet aktuell utmaning som städer idag ställs inför är den senaste tidens ensamkommande såväl som tillsammanskommande flyktingar från konflikt och krigshärjade områden. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet Urban form.

Din email-adress: