Sökning: "akademiska ord"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade orden akademiska ord.

 1. 1. “Ursäkta mig, vad betyder anspråk?” En jämförande studie av gymnasieelevers förståelse av akademiska ord

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Johanna Helje; [2017-09-04]
  Nyckelord :ordförståelse; akademiska ord; skolord; modersmål; andraspråk;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och jämföra i vilken grad gymnasieelever med olika språklig bakgrund i årskurs 1 på studieförberedande program förstår akademiska ord. De akademiska orden som testas är hämtade från gymnasieläroböcker i svenska, religion respektive samhällskunskap. LÄS MER

 2. 2. Denna teori uppfattar Ulla som alltför enkel. Akademiska ord för gymnasieelever med svenska som andraspråk

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Bo Hellgren; [2017-06-20]
  Nyckelord :akademiska ord; ordförråd; ordförståelse; andraspråk;

  Sammanfattning : Beteckning på arbete: SSA136 15 hp Ämne: Svenska som andraspråkTermin: vt 2017 Handledare: Sofie Johansson.... LÄS MER

 3. 3. Mäta förtroendesiffror med hjälp av sentimentanalys på Twitter

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC); KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Marcus Frisell; Michael Glenn Schmitz; [2017]
  Nyckelord :Twitter; sentimentanalys; förtroendesiffror; Trump;

  Sammanfattning : Sentimentanalys av Twitterinlägg, samt kvantifiering och analys av dess resultat har de senaste decenniet fått enallt större spridning, både i den akademiska världen och i näringslivet. Denna undersökning har som mål attgranska huruvida det är möjligt att bestämma den amerikanska presidentens förtroendesiffror med hjälp av 259774 insamlade Twitterinlägg och ett dataset innehållandes förtroendesiffror för samma tidsperiod sammanställdfrån olika institut som genomför opinionsundersökningar. LÄS MER

 4. 4. Ett intraoperativt ordrepetitionstest på svenska : Baserat på det nederländska testbatteriet Dutch Linguistic Intraoperative Protocol

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Logopedi; Uppsala universitet/Logopedi

  Författare :Amanda Bergmann; Corinne Kjerrman; [2017]
  Nyckelord :vakenkirurgi; lågmaligna gliom; intraoperativ språktestning; DuLIP; ordrepetition; logopedi;

  Sammanfattning : Low-grade gliomas are brain tumours that grow slowly and infiltrate brain tissue. The tumours often infiltrate tissue that is responsible for important functions such as language and motor skills. Resection of tumours in eloquent areas is done during awake surgery, which means that the patient is awake and undergoing testing during the operation. LÄS MER

 5. 5. Språket är nyckeln till kunskap : En studie om den statliga satsningen Läslyftet

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur; Linköpings universitet/Avdelningen för språk och litteratur

  Författare :Oscar Bard; Johan Ballin; [2017]
  Nyckelord :Literacy; Läslyftet; läs- och skrivutveckling; lässtrategier; språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt;

  Sammanfattning : Läs – och skrivsvårigheter är ett problem som den svenska skolan kämpat emot länge och det är ett problem som succesivt eskalerat. I internationella mätningar uppvisar Sverige gång på gång sjunkande resultat i läsförståelse. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet akademiska ord.

Din email-adress: