Sökning: "anhörigperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade ordet anhörigperspektiv.

 1. 1. Schizofreni, en sjukdom som drabbar fler än bara individen : En litteraturöversikt ur ett anhörigperspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad; Mittuniversitetet/Avdelningen för omvårdnad

  Författare :Johan Loo Larsson; Carl-Olov Ericsson; [2017]
  Nyckelord :Anhöriga; Bemötande; Kunskap; Närståendeperspektiv; Schizofreni; Upplevelser;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Anhörigas upplevelser när patienten vårdas palliativt

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Sarah Svangren; Carolina Vestberg; [2017]
  Nyckelord :Anhörigperspektiv; litteraturstudie; palliativ vård; vård i livets slutskede;

  Sammanfattning : Bakgrund: Varje år avlider ett stort antal människor som haft behov av palliativ vård inför döden. Den palliativa vården ska generera ett lindrat lidande för såväl patient som anhörig. Sjuksköterskan är ansvarig för att såväl patient som anhöriga får god vård efter individuella upplevelser och behov. LÄS MER

 3. 3. Vård av närstående som haft stroke : En systematisk litteraturstudie om anhörigas upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Denise Andersson; Natalia Hribar; [2017]
  Nyckelord :anhörigperspektiv; ansvar; försoning; hemmet; oro; stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige utgör patientgruppen som har haft stroke en stor del i den somatiska sjukvården. Stroke anses vara en av de främsta orsakerna till invalidisering ur ett internationellt perspektiv. Patienterna upplever fysiska och psykiska förändringar som oftast blir mer hanterbara genom de anhörigas stöd. LÄS MER

 4. 4. "Jag brukar säga att jag varit i helvetet och behöver inte vara rädd för någonting" - upplevelser hos anhöriga till personer med ätstörningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Linda Bahari; Kim Löfqvist; [2017]
  Nyckelord :co-dependency; eating disorders; mental illness; qualitative research; semi-structured interviews; systemic theory;

  Sammanfattning : När en person drabbas av ätstörningar påverkas oundvikligen den sociala kontexten; inte minst hens familj och andra anhöriga. Innebörden i hur det är att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa, såsom ätstörningar, är fortfarande ett relativt outforskat ämne. LÄS MER

 5. 5. Upplevelser av specialiserad palliativ vård i livets slutskede ur patient- och anhörigperspektiv. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Rebecca Bäck; Astrid Sångberg; [2017]
  Nyckelord :Family; Patients; Palliative care; Experiences; Anhöriga; Patienter; Palliativ vård; Upplevelser;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Palliativ vård i livets slutskede innebär att behandlingen inte har som syfte att bota utan lindra symptom. Anhöriga utgör en betydelsefull del av den palliativa vården av patienten. Syfte: Att undersöka patienters och anhörigas upplevelser av palliativ vård i hemmet, på hospice och hospice dagvård. Metod: Metasyntes. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet anhörigperspektiv.

Din email-adress: