Sökning: "anhörigperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet anhörigperspektiv.

 1. 1. PALLIATIV VÅRD I HEMMET – UR ETT ANHÖRIGPERSPEKTIV

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexander Jannert; Roger Tornéus; [2016-01-11]
  Nyckelord :Palliative Care; Family; Home Nursing; Caregivers; Caregiver Burden; Home Care Health.;

  Sammanfattning : Introduktion: Palliativ vård bedriven utanför sjukhus ökar och fler anhöriga involveras i vårdandet. Det har visat sig att många patienter och deras anhörigas önskan är att den palliativa vården bedrivs i hemmet så länge som möjligt. LÄS MER

 2. 2. Schizofreni – ett anhörigperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Gustafsson; Beatrice Källman; [2016-01-11]
  Nyckelord :Schizofreni; anhörigvårdare; upplevelser; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 30 000 till 50 000 människor beräknas lida av schizofreni i Sverige. Många av dem vårdas hemma med anhöriga som primärvårdare. Öppenvården bygger till viss del på att den som är sjuk själv ansvarar för sin vård och söker hjälp när det krävs. LÄS MER

 3. 3. Partners upplevelse av att leva tillsammans med en person som lider av depression : en litteraturöversikt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå; Högskolan Väst/Avdelningen för omvårdnad - grundnivå

  Författare :Ellinor Mattsson; Maja Nordström; [2016]
  Nyckelord :depression; experiences; partners; partners’ perspective; caregiving burden; depression; erfarenheter; anhörig; anhörigperspektiv; belastning;

  Sammanfattning : Background: Depression is a common condition that affects the life of the person suffering from depression as well as their surroundings. Relatives of the person suffering from depression are affected by the condition and among these the partner is one of the most affected. LÄS MER

 4. 4. Palliativ hemvård - ett anhörigperspektiv : Erfarenheter av att vårda närstående i palliativt skede i hemmet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Mariah Wikström; Annika Marjamäki; [2016]
  Nyckelord :Palliativ; anhörigvårdare; känslor; stöd; förändring;

  Sammanfattning : Titel: Palliativ hemvård - Ett anhörigperspektiv. Erfarenheter av att vårda närstående i palliativt skede i hemmet. Bakgrund: Fler och fler människor är i behov av palliativ vård och andelen som vårdas palliativt i hemmet ökar. Anhöriga tar ofta på sig rollen som vårdare trots brist på kunskap och erfarenhet av vad det innebär. LÄS MER

 5. 5. Att drabbas av stroke, sett från ett anhörigperspektiv : Upplevelser av att leva tillsammans med en strokedrabbad partner.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Mattias Johansson; Sesse Östergaard-Nielsen; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet anhörigperspektiv.

Din email-adress: