Sökning: "anhörigperspektiv"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet anhörigperspektiv.

 1. 1. "Jag brukar säga att jag varit i helvetet och behöver inte vara rädd för någonting" - upplevelser hos anhöriga till personer med ätstörningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Linda Bahari; Kim Löfqvist; [2017]
  Nyckelord :co-dependency; eating disorders; mental illness; qualitative research; semi-structured interviews; systemic theory;

  Sammanfattning : När en person drabbas av ätstörningar påverkas oundvikligen den sociala kontexten; inte minst hens familj och andra anhöriga. Innebörden i hur det är att vara anhörig till en person med psykisk ohälsa, såsom ätstörningar, är fortfarande ett relativt outforskat ämne. LÄS MER

 2. 2. Vård av närstående som haft stroke : En systematisk litteraturstudie om anhörigas upplevelser

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Denise Andersson; Natalia Hribar; [2017]
  Nyckelord :anhörigperspektiv; ansvar; försoning; hemmet; oro; stroke;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige utgör patientgruppen som har haft stroke en stor del i den somatiska sjukvården. Stroke anses vara en av de främsta orsakerna till invalidisering ur ett internationellt perspektiv. Patienterna upplever fysiska och psykiska förändringar som oftast blir mer hanterbara genom de anhörigas stöd. LÄS MER

 3. 3. Upplevelser av specialiserad palliativ vård i livets slutskede ur patient- och anhörigperspektiv. : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Rebecca Bäck; Astrid Sångberg; [2017]
  Nyckelord :Family; Patients; Palliative care; Experiences; Anhöriga; Patienter; Palliativ vård; Upplevelser;

  Sammanfattning :  Bakgrund: Palliativ vård i livets slutskede innebär att behandlingen inte har som syfte att bota utan lindra symptom. Anhöriga utgör en betydelsefull del av den palliativa vården av patienten.Syfte: Att undersöka patienters och anhörigas upplevelser av palliativ vård i hemmet, på hospice och hospice dagvård. Metod: Metasyntes. LÄS MER

 4. 4. PALLIATIV VÅRD I HEMMET – UR ETT ANHÖRIGPERSPEKTIV

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Alexander Jannert; Roger Tornéus; [2016-01-11]
  Nyckelord :Palliative Care; Family; Home Nursing; Caregivers; Caregiver Burden; Home Care Health.;

  Sammanfattning : Introduktion: Palliativ vård bedriven utanför sjukhus ökar och fler anhöriga involveras i vårdandet. Det har visat sig att många patienter och deras anhörigas önskan är att den palliativa vården bedrivs i hemmet så länge som möjligt. LÄS MER

 5. 5. Schizofreni – ett anhörigperspektiv

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Emma Gustafsson; Beatrice Källman; [2016-01-11]
  Nyckelord :Schizofreni; anhörigvårdare; upplevelser; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cirka 30 000 till 50 000 människor beräknas lida av schizofreni i Sverige. Många av dem vårdas hemma med anhöriga som primärvårdare. Öppenvården bygger till viss del på att den som är sjuk själv ansvarar för sin vård och söker hjälp när det krävs. LÄS MER

BEVAKA DENNA SÖKNING

Få ett mail när det kommer in nya uppsatser på ämnet anhörigperspektiv.

Din email-adress: